Martina Antošová

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja, Riaditeľka Kancelárie európskych a národných projektov JLF UK
Špecializuje sa na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Pôsobí ako projektový manažér na viacerých investičných projektov národného významu realizovaných na JLF UK ako sú Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin), Národná Biobanka v Martine. Líder projektu Nová univerzitná nemocnica v Martine. Koordinátor prípravy strategických dokumentov v oblasti vedy, výskumu a vývoja, vrátane pozície vizionár pre doménu Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre obdobie 2021 - 2027. Koordinátor a líder v oblastí inovácií a transferu technológií pre JLF UK v Martine. Participuje na vízii digitalizácie zdravotníctva a implementácie umelej inteligencie do klinickej praxe. Lektor v špecializácii Zdravotnícky manažment. Koordinátor a líder v oblastí inovácií a transferu technológií pre JLF UK v Martine. Manažér kvality na JLF UK. Členka viacerých odborných spoločností SLS a Európskej respirologickej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre biobankovanie a pod.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
 • Diskutujúci   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021

  Diskutujúci: Martina Antošová (LF UK)
  a ďalší pozvaní hostia

   
 • DISKUSIA   |   Jarná ITAPA 2021

  paneloví spíkri
  Martina Antošová, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
  Pavol Capek, NCZI
  Marian Faktor, DÔVERA zdravotná poisťovňa
  Štefan Korec, špecialista na umelú inteligenciu v onkológii

  Videozáznam
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Martina Antošová, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
  Vladimír Dvorový, Svet zdravia
  Rastislav Karbas, Prosoft Košice
  Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe

  Videozáznam
   
 • Nová nemocnica v Martine   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Aká bude nová univerzitná nemocnica v Martine? Práce na novej nemocnice v Martine intenzívne pokračujú. Projekt akceptuje globálne ale aj regionálne požiadavky na excelentnú zdravotnú starostlivosť postavenú na inováciách z biomedicíny a informačných technológií. Celá nemocnica je dizajnovaná podľa procesov ktoré sú cielene konfigurované na pacienta a jeho cestu systémom. Spĺňa všetky pôvodné požiadavky – smart, green, teaching, research, personalizáciu prístupu a plánovanú zdravotnú starostlivosť postavenú na kvalite a hodnotovej orientácii.

  Výstavba novej štátnej nemocnice, ktorá bude vzdelávať budúcich lekárov a iných zdravotníckych profesionálov a zároveň podporovať inovácie a procesy vedúce k zlepšeniu znalostnej ekonomiky môže byť po rokoch prvým signálom k zlepšeniu súčasného stavu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

  Videozáznam

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným