Adam Kozierkiewicz

Európska Investičná Banka, JASPERS, health and RDI expert
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Adam Kozierkiewicz, JASPERS, Európska investičná banka
  Róbert Babeľa, Ústav zdravotníckych disciplín VŠZaSP sv. Alžbety
  Jozef Benčík, SAS Slovakia
  Daren Wilson, Roche Slovensko
  a ďalší pozvaní hostia
 • Údaje o zdravotnej starostlivosti pri riadení klinickej starostlivosti a verejného zdravia; vízie a praktickosť   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Adam Kozierkiewicz MD., PhD, absolvent lekárskej fakulty Jagellonskej univerzity v Krakove (1992), postgraduálne školenia a štúdium na Fakulte verejného zdravia na Jagelonskej univerzite, Harvardovej univerzite v Bostone, MA, Semmelweisovej univerzite v Budapešti a na Varšavskej ekonomickej škole (SGH).

  Adam pracoval na Jagellonskej univerzite na lekárskej fakulte ako výskumný pracovník a lektor od roku 1990 do roku 2008. V roku 1998 bol vymenovaný za zástupcu riaditeľa a neskôr riaditeľa odboru zdravotníckych informácií na poľskom Ministerstve zdravotníctva. Po reštrukturalizácii ministerstva sa stal prvým riaditeľom Centra zdravotníckych informačných systémov,  zodpovedný za vývoj rôznych projektov so širokým dosahom, ako je systém DRG v Poľsku, balík zdravotných výhod alebo Účet systému zdravia.

  V roku 2001 opustil ministerstvo, vrátil sa na univerzitu a pracoval ako konzultant na voľnej nohe v zdravotníctve a medicíne. Pôsobil ako konzultant pre vlády a mimovládne organizácie v krajinách ako Bulharsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina a Kazachstan.

  Od roku 2008 pracuje v Európskej investičnej banke, JASPERS ako odborník na zdravie a VVI a poskytuje poradenstvo navrhovateľom projektov v členských štátoch Európskej únie a mimo EÚ.


   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným