Roman Brestovanský

generálny riaditeľ, IBM Slovensko
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019