Tomáš Hettych

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, NBÚ

Vyštudoval Fakultu Elektrotechniky a Informatiky STU v Bratislave, v odbore Automatizované systémy riadenia. Aktuálne pôsobí ako Zástupca generálneho riaditeľa v Kompetenčnom a certifikačnom centre kybernetickej bezpečnosti, predtým pracoval ako Cybersecurity senior manager v PwC a do roku 2018 ako CSO (Chief Security Officer) v nadnárodnej farmaceutickej skupine Sanofi.  Má dlhoročné skúsenosti s riadením IT služieb, procesov, projektov, informačnej a fyzickej bezpečnosti, optimalizáciou a štandardizáciou, akvizíciami a IT nákupom. Je viceprezidentom slovenskej pobočky ISACA a spoluzakladateľom a dlhoročným predsedom Predsedníctva slovenskej pobočky itSMF. Je držiteľom medzinárodných certifikátov ITIL v3 Expert, Cobit2019, ISO/IEC 20000, 27001, 22301 Lead Auditor, M_o_R Registered Practitioner, Prince2 Practitioner, CISA, CISM, CGEIT, CRISC.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
  • Implementácia procesu riadenia rizík - Prípadová štúdia   |   Jarná ITAPA 2020

    Prečo potrebujeme riadiť riziká v organizácii? Načo spájame riadenie rizík a riadenie kontinuity činností? Nie sú to len ďalšie „buzzwords“ používané konzultačnými firmami a spomínané v nejakých normách? Udalosti posledných mesiacov nám ukazujú, aké dôležité je poznať vlastnú organizáciu. Vedieť, kde sú slabé miesta a pripraviť sa na krízu. Spoločnosti a organizácie, ktoré majú zavedené riadenie rizík a prípadne aj funkčné riadenie kontinuity činností, nerobia paniku. Sú väčšinou pripravené, konajú racionálne a vyhnú sa veľkým škodám.

  • Diskusia   |   Jarná ITAPA 2020

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným