Allan Böhm

Academy Research Organization, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

MUDr. Allan Böhm, MBA vyštudoval 3. lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a MBA na Business Institute v odbore Manažment a riadenie v zdravotníctve. Pracuje na oddelení akútnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Okrem klinickej medicíny sa venuje aj vedeckému výskumu v oblasti trombóz, arytmií a umelej inteligencie, za čo získal viaceré medzinárodné ocenenia. Je zakladateľom organizácie Academy, ktorá je zameraná na výskum a vzdelávanie v biomedicíne, ako aj implementáciu digitálnej medicíny do lekárskej praxe. V súčasnosti reprezentuje Slovensko v Európskej kardiologickej spoločnosti, kde zastáva výkonné funkcie v predsedníckych výboroch pre digitálnu a preventívnu kardiológiu, ako aj v pracovnej skupine „Cardiologists of tomorrow“.

 

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • Úvodný príhovor moderátora   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

 • Precision medicine - sila personalizovanej medicíny v kardiológii   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  · Ako sa medicína vyvíjala od intuitívnej a empirickej k „evidence based“ medicíne (medicíne založenej na dôkazoch) a prečo je potreba ďalšieho vývoja k medicíne personalizovanej?

  · Ako je v tomto procese nápomocná digitálna medicína a prečo práve digitálna medicína poskytuje paradoxne najosobnejší prístup k pacientovi?

  · Štyri hlavné oblasti digitálnej kardiológie a čo prinášajú:

  1. Umelá inteligencia: využíva sa už v kardiológii a dá sa na ňu spoľahnúť? Vytlačí umelá inteligencia bežných kardiológov?
  2. Telemedicína a wearables: čo tieto pojmy znamenajú? Prečo sú v súčasnosti „smart“ hodinky a náramkové monitory zaznamenávajúce srdcovú frekvenciu viac na škodu než na osoh? Ako sa dá „preniesť“ nemocnica k pacientovi domov? Ako dosiahnuť optimálnu spoluprácu lekára s pacientom a prečo by mali lekári stále viac zapájať pacientov do diagnosticko-liečebného procesu?
  3. mHealth: ako dokáže smartphone pomáhať v medicíne a ktoré z 350 000 zdravotných mobilných aplikácií sú skutočne užitočné?
  4. X – realita: aký je rozdiel medzi augmentovanou, zmiešanou a virtuálnou realitou a prečo augmentovaná a zmiešaná realita v medicíne postupne vytlačí virtuálnu? Ako sa dá využiť augmentovaná realita pri srdcových operáciach?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným