Anna Záhorčáková

DITEC, Obchodná riaditeľka

Anna Záhorčáková pôsobí v spoločnosti DITEC od roku 2010, posledné štyri roky na pozícii obchodnej riaditeľky. Jej úlohou je rozvíjať biznisové a marketingové aktivity spoločnosti. V oblasti informačných technológií pôsobí od roku 1986, po absolovaní štúdia v odbore Automatizované systémy riadenia na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nastúpila na pozíciu analytičky-programátorky. V súčasnosti je členkou predstavenstva akciovej spoločnosti D. Trust Certifikačná autorita, zaoberajúcej sa poskytovaním akreditovaných certifikačných služieb (vydavávanie kvalifikovaných certifikátov a časových pečiatok). Medzi obchodné prípady, ktoré ju posunuli dopredu kariérne aj ľudsky, patrí Portál finančnej správy a Centrálny elektronický priečinok (Single Window). Zaujíma sa o problematiku žien vo svete všeobecne. Za svoje poslanie považuje aj pomoc dievčatám a mladým ženám so záujmom o štúdium či kariéru v oblasti IT. Aktívne sa angažuje vo viacerých projektoch s týmto cieľom, spolupracuje s viacerými združeniami a organizáciami venujúcimi sa tejto oblasti.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným