Jozef Babeľa

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta

Jozef Babeľa vychodil základnú školu a gymnázium v Brezne. Po ukončení stredoškolského štúdia pokračoval v štúdiu všeobecného lekárstva na Jesseniovej Lekárskej fakulte UK v Martine. Po jeho absolvovaní nastúpil na urologické oddelenie v banskobystrickej fakultnej nemocnici ako lekár. Vrámci postgraduálneho vzdelávania postupne získal dve atestácie z urológie a jednu z onkológie v urológii. Vo svojej praxi sa zameriava na liečbu onkologických ochorení uropoetického traktu s využitím laparoskopickej a hlavne robotickej operačnej techniky.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
  • Robotické operácie pomocou systému da Vinci   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    Zavedenie robotického systému da Vinci do praxe v operačných medicínskych odboroch znamená revolúciu v operačnej technike. Ide o operačný postup, ktorý využíva laparoskopický prístup. Samotný systém da Vinci slúži na ovládanie jednotlivých inštrumentov. V porovnaní s „klasickou“ laparoskopiou  zlepšuje rozsah pohybov operačných nástrojov, zvyšuje presnosť operácie a robí operáciu bezpečnejšou. Výhodou pre pacienta je menšia pooperačná bolesť, skrátenie dĺžky hospitalizácie a rýchla rekonvalescencia, čo je výsledkom progresie modernej medicíny.

    Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným