Ján Skalný

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020