Ján Kotrady

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)

V súčasnosti pracuje ako Vedúci dohľadového centra NASES, súčasne s tým sa zaoberá analýzou škodlivého kódu a kryptoanalýze. Predtým pracoval ako bezpečnostný analytik vo Vládnej jednotke CSIRT na pozícií bezpečnostný analytik - analytik škodlivého kódu. V rámci štúdia prednášal na OSS víkende reverzné inžinierstvo v praxy a viedol študentský seminár reverzného inžinierstva. Venuje sa aj analýze ARM binárnych súborov a threat huntingu.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020