Michal Krátky

Flowmon

Michal Krátky pracuje ako Presale Consultant a zodpovedá na Slovensku za realizáciu projektov po technickej stránke, kde okrem iného zúročuje svoje skúsenosti v oblasti správy a bezpečnosti počítačových sietí.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020