Miriam Lapuníková

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta , riaditeľka

Miriam Lapuníková je riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Vo Fakultnej nemocnici pracuje od roku 2005, kedy začínala ako referent oddelenia ekonomiky. Cez viaceré špecializované ekonomické posty sa vypracovala na pozíciu riaditeľky. Je absolventkou odboru Verejná ekonomika a správa so špecializáciou na Manažment zdravotníctva na Ekonomickej fakulte UMB. Titul MBA získala na Sales manager akadémii v Bratislave.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným