Miriam Lapuníková

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta , generálna riaditeľka

Miriam Lapuníková je generálna riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Vo Fakultnej nemocnici pracuje od roku 2005, kedy začínala ako vedúca oddelenia ekonomiky. Cez viaceré špecializované ekonomické posty sa vypracovala na pozíciu generálnej riaditeľky. Je absolventkou odboru Verejná ekonomika a správa so špecializáciou na Manažment zdravotníctva na Ekonomickej fakulte UMB. Titul MBA získala na Sales manager akadémii v Bratislave.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným