Rudolf Urbánek

Microsoft, Country Genenal Manager for Czech Republic and Slovakia

Od 1. marca 2018 vedie Rudolf Urbánek českú a slovenskú pobočku spoločnosti Microsoft. Dovtedy pracoval 16 rokov v spoločnostiach T-Mobile Česká republika a Slovak Telekom, kde v posledných rokoch pôsobil ako výkonný riaditeľ segmentu podnikových zákazníkov pre český a slovenský trh. Bol zodpovedný za celú obchodnú stratégiu oboch krajín a podieľal na množstve významných zmien súvisiacich s vývojom telekomunikačného trhu, ako aj s transformáciou spoločnosti. Bol zodpovedný za obchodnú integráciu spoločností T-Mobile, GTS a T-Systems a úspešne riadil prechod T-Mobile Czech republic na plne integrovaného ICT a telco operátora v podnikovom segmente. V minulosti zastával rôzne pozície v obchode a marketingu na Slovensku i v Česku. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Prihláste sa na ITAPA Digital Talk: Umelá inteligencia v bežnom živote
 • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Eduard Heger, minister financií SR
  Céline Gauer, Európska komisia (pozvaná)
  Ladislav Miko, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  Jana Ježíková, Ministerstvo zdravotníctva SR
  Ján Oravec, Ministerstvo hospodárstva SR
  Ivan Mikloš, MESA
  Marek Antal, MIRRI
  Rudolf Urbánek, Microsoft Slovakia

  Videozáznam


   
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Matúš Drotár, MIRRI
  Michal Kaliňák, ZMOS
  Luboš Littera, MIRRI
  Miroslav Mojžiš, MIRRI
  Rudolf Urbánek, Microsoft Slovakia

  Videozáznam
   
 • Ako môže umelá inteligencia ovplyvniť konkurencieschopnosť Slovenska v budúcnosti?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  O umelej inteligencii sa hovorí ako o technológii budúcnosti. My vidíme, že v niektorých oblastiach sa uplatňuje už dnes. Mení tradičné postupy, vytvára nové obchodné modely a motivuje firmy, aby pracovali s dátami. Firmy, ktoré dokážu využiť silu dát a pridanú hodnotu umelej inteligencie, majú veľkú šancu stať lídrom na trhu vo svojej oblasti. Umelá inteligencia bude zásadným spôsobom ovplyvňovať všetky aspekty nášho života a bude jedným z najvýznamnejších stimulov hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti krajín. Už dnes sa musíme pripraviť na nezvratný proces zmeny, ktorú nové technológie prinášajú a využiť ich v prospech našej krajiny a jej občanov.

  Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným