Damir Savanovic

Cloud Security Alliance, Senior Innovation Analyst

Damir Savanovic je vedúci inovačný analytik v Cloud Security Alliance s 15-ročnými skúsenosťami v kybernetickej bezpečnosti. Medzi jeho posledné práce patrí úloha projektového manažéra v projekte EÚ-SEC a rôzne globálne pracovné skupiny CSA, ako napríklad platforma zainteresovaných strán v oblasti finančných služieb, dohoda o ochrane súkromia a otvorený certifikačný rámec. V minulosti pôsobil ako manažér kvality CISO a IT v SKB, Société Générale Group a ako audítor informačných systémov v EY. Damir absolvoval Ľubľanskú univerzitu (Slovinsko) v odbore informačných technológií a je držiteľom certifikátov vedúcich audítorov CCSK, CISM, CISA a ISO / IEC 27001.

Prihláste sa na ITAPA Digital Talk: Umelá inteligencia v bežnom živote
  • Vplyv bezpečnostného zákona EÚ na cloud computing   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    Zákon Európskej únie o kybernetickej bezpečnosti (EUCA) predstavuje základ na vytvorenie rámca EÚ pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti IT služieb, výrobkov a procesov vrátane služieb poskytovaných poskytovateľmi cloudových služieb (CSP). V tejto prezentácii Savanovic predstaví vplyv EUCA na cloud a odporúčania pracovnej skupiny pre certifikácie poskytovateľov cloudových služieb (CSPCERT WG), ako aj úsilie aliancie Cloud Security Alliance (CSA) a projektu EÚ-SEC financovaného EÚ, kde MFSR je jedným z kľúčových partnerov v konzorciu.

    Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným