Ján Tomášik

NCZI , Riaditeľ sekcie produktového riadenia

Ján Tomášik sa špecializuje na informačné technológie pre oblasť zdravotníctva a vzdelávania. Od roku 1998 sa zaoberá dizajnom a vývojom elektronických systémov na spracovane dát a elektronizáciu procesov s cieľom meniť spôsob, akým sú využívané technológie v zdravotníctve a školstve. Aktuálne pracuje pre Národné centrum zdravotníckych informácií na pozícii Riaditeľ sekcie produktového riadenia. Je zodpovedný za rozvoj a vývoj funkcionality národného informačného systému pre zdravotníkov eZdravie. Riadi nasadenie funkcionalít do prevádzky, biznis analýzu nových požiadaviek a transformáciu papierových procesov na elektronické. Je zodpovedný za návrh legislatívnych zmien v príslušných zákonoch. V roku 1998 ukončil vysokoškolské vzdelanie v magisterskom študijnom programe – magisterské štúdium, odbor Matematika-Informatika, Fakulta prírodných vied UPJŠ, Košice. V 2009 úspešne absolvoval Project management na Mercuri International, Bratislava. Počas rokov 2001 – 2003 získal Manager of Excellency – change strategy, change and goals management, SILMA, Ing. Andrej Kopčaj.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným