Daniel Bogiatzis Gibbons

The Behavioural Insights Team, Poradca výskumného tímu

Daniel Bogiatzis Gibbons je vedúcim oddelenia BIT pre vedu o údajoch, ktorý je zodpovedný za vedenie svojej práce v oblasti prediktívnej analýzy, spracovania jazykov a prieskumných údajov. Táto práca zahŕňala predpovedanie výsledkov školských a nemocničných inšpekcií, poradenstvo pri návrhu dátových systémov pre organizácie, ktoré poskytujú sociálnu starostlivosť o dospelých a vykonávanie hodnotení inteligentných energetických produktov pre spoločnosť Google. Daniel má magisterský titul z ekonomického výskumu na University of Cambridge a magisterský titul z matematiky na University of Queensland.

  • Sila vedy o údajoch pre verejný sektor   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    Vlády sa čoraz viac spoliehajú na analýzu údajov (stále viac vrátane textu a obrázkov) s cieľom zlepšiť poskytovanie služieb občanom v rôznych oblastiach politiky vrátane vzdelávania, trestného súdnictva a zdravotníctva. Táto prednáška preskúma trendy v rámci tohto použitia a vysvetlí, ako by mohla vyzerať úspešná vláda založená na údajoch. Najprv budeme diskutovať o aplikáciách údajov napríklad na plánovanie služieb, hodnotenie politiky a cieľové vládne programy. Potom sa presunieme k tomu, ako by sa tieto aplikácie mohli integrovať do digitálnych systémov vrátane dashboardov a systémov správy prípadov. Nakoniec budeme diskutovať o výzvach týkajúcich sa zvyšovania kvalifikácie analytických jednotiek, ako aj o právnych a etických výzvach.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019