Daniel Bogiatzis Gibbons

Behavioural Insights Team, Poradca výskumného tímu

Daniel Bogiatzis Gibbons je vedúcim Dátového oddelenia, ktorý vedie činnosť v oblasti prediktívnej analýzy, spracovania jazykov a prieskumnej dátovej analýzy. Zaoberal sa napríklad predpovedaním výsledkov školských a nemocničných inšpekcií, poradenstvom pri návrhu dátových systémov pre organizácie, ktoré poskytujú sociálnu starostlivosť o dospelých či vykonávanie hodnotení inteligentných energetických produktov pre spoločnosť Google. Daniel má magisterský titul z ekonomického výskumu na University of Cambridge a magisterský titul z matematiky na University of Queensland.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020