Peter Musil

LF UK, vedúci projektového centra LF UK

RNDr. Peter Musil, PhD. je absolvent medziodborového štúdia biomedicínskej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2006-2016 pôsobil ako odborný asistent Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK v Bratislave a spoluriešiteľ viacerých národných aj medzinárodných projektov. Je spoluautorov 17 zahraničných vedeckých prác registrovaných v databáze SCOPIS, HI-7. Aktuálne pracuje ako vedúci Projektového centra Lekárskej fakulty UK a ako odborný asistent na Lekárskej fakulte SZU (predmety biofyzika a fyziológia). Špecializuje sa na prietokovú cytometriu, analýzu obrazu, zobrazovacie techniky v spolupráci s Medzinárodným laserovým centrom, kultiváciu ľudských somatických buniek, vrátane kmeňových buniek pre potreby základného výskumu ako aj pre klinickú aplikáciu. Je držiteľom certifikátu CliniMACS CD133 na separáciu kmeňových buniek z kostnej drene.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným