Peter Musil

ITAPA

RNDr. Peter Musil, PhD. je absolvent medziodborového štúdia biomedicínskej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2006-2016 pôsobil ako odborný asistent Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK v Bratislave a spoluriešiteľ viacerých národných aj medzinárodných projektov. Je spoluautorov 10 zahraničných vedeckých prác registrovaných v databáze CC. Aktuálne pracuje ako vedúci projektového centra Lekárskej fakulty UK a ako odborný asistent na Lekárskej fakulte SZU. Špecializuje sa na prietokovú cytometriu, analýzu obrazu, zobrazovacie techniky v spolupráci s Medzinárodným laserovým centrom, kultiváciu ľudských somatických buniek, vrátane kmeňových buniek pre potreby základného výskumu ako aj pre klinickú aplikáciu.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným