Branislav Valach

Resco, Account Manager

Branislav Valach je skúsený obchodný zástupca, ktorý v Rescu pôsobí už od roku 2011. Za tých 8 rokov mohol sledovať postupný vývoj klasického chápania CRM pre obchodníkov až do podoby, v akej ho Resco vyvíja dnes – ako komplexný systém manažmentu vzťahov a procesov v celej firemnej škále. Momentálne má na starosť prezentáciu projektu Lepšia obec – softvérového riešenia pre smart mestá.

 • Podnikové mobilné riešenia - efektivita naprieč všetkými odvetviami biznisu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Priemysel sa transformuje aj do mobilných sfér, čo prináša nové výzvy a potrebu softvéru a technológií, ktoré dokážu pokryť každú zo súčasti podnikania a výroby. Firmy už dnes používajú mobilné riešenia ako plnohodnotný pracovný nástroj pre prácu s podnikovými dátami a procesmi pri čom hľadajú spoľahlivé a stabilné riešenia. Keďže internetové pripojenie nie je samozrejmosť a často pracovníci v teréne bojujú so slabým, respektíve so žiadnym internetovým pripojením, riešenia musia dokázať pracovať aj za takýchto okolností. Preto je potrebné hovoriť o benefitoch mobilného podnikového riešenia z rôznych pohľadov ako napríklad: finančného, efektivity práce, práce s konfiguračným nástrojom ako aj jednoduchosťou vytvárania mobilných riešení a ich používateľskou akceptáciou. Je nevyhnutné, aby každý pracovník pre určitý typ práce využíval vhodné technológie a softvérové riešenia, ktorá mu prinášajú najlepší používateľský zážitok.  

  Videozáznam

   
 • DISKUSIA (súčasťou prezentačných vstupov)   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Peter Blaškovitš, SIEA 
  Lukáš Demovič, SAV
  Emil Fitoš, ITAS  
  Radovan Furmann, CEIT
  Ivan Kasanický, SAS Slovakia
  Peter Semančík, Resco
  Branislav Valach, Resco
   
 • Smart riešenie ako pomôcka efektívnej samosprávy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Mesto je vo svojej podstate rozsiahla firma. Riadi a spravuje niekoľko diametrálne odlišných sfér. Mestská správa je v konečnom dôsledku tá, ktorá sa musí postarať o všetko – či už za to zodpovedá priamo alebo nepriamo. To obnáša prácu s veľkým množstvom informácii, ktoré treba plnohodnotne spracovať. Všetko, čo kedysi fungovalo cez kartotéky, podávanie žiadostí, dokumenty a poštu, je však v dnešnej rýchlej a informatizovanej dobe neúčinné a nákladné. Ako si mesto vie poradiť?

  Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným