Branislav Valach

Resco, Account Manager

Branislav Valach je skúsený obchodný zástupca, ktorý v Rescu pôsobí už od roku 2011. Za tých 8 rokov mohol sledovať postupný vývoj klasického chápania CRM pre obchodníkov až do podoby, v akej ho Resco vyvíja dnes – ako komplexný systém manažmentu vzťahov a procesov v celej firemnej škále. Momentálne má na starosť prezentáciu projektu Lepšia obec – softvérového riešenia pre smart mestá.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  • Smart riešenie ako pomôcka efektívnej samosprávy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    Mesto je vo svojej podstate rozsiahla firma. Riadi a spravuje niekoľko diametrálne odlišných sfér. Mestská správa je v konečnom dôsledku tá, ktorá sa musí postarať o všetko – či už za to zodpovedá priamo alebo nepriamo. To obnáša prácu s veľkým množstvom informácii, ktoré treba plnohodnotne spracovať. Všetko, čo kedysi fungovalo cez kartotéky, podávanie žiadostí, dokumenty a poštu, je však v dnešnej rýchlej a informatizovanej dobe neúčinné a nákladné. Ako si mesto vie poradiť?

    Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným