Petr Očko

Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky, Námestník

Ing. Petr Očko, Ph.D. je expertom v oblasti európskej ekonomickej integrácie a finančného trhu EÚ. Zastával niekoľko významných funkcií ako v súkromnej, tak aj v štátnej sfére a podieľal sa na riadení kľúčových programov na podporu priemyselného výskumu a vývoja, inovácií a podnikania ako národná koordinácia zavedenia eura, CzechInvest, Národný inovačný fond či transformácia Českomoravskej záručnej a rozvojovej banky.

  • Prednáška   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    Peter Očko sa vo svojej prednáške zameria na budovanie Centra excelencie v oblasti umelej inteligencie ako základu a centra celého systému a jeho význam pro celý región Strednej Európy. Ďalej priblíži ekosystém digitalizácie a AI v ČR vrátane siete Testing facilieties, Digital Inovation Hubs (DIH) a SME’s využívajúce nové technológie.

  • Budovanie ekosystému pre rozvoj AI a nových technológií v ČR   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    Peter Očko sa vo svojej prednáške zameria na budovanie Centra excelencie v oblasti umelej inteligencie ako základu a centra celého systému a jeho význam pro celý región Strednej Európy. Ďalej priblíži ekosystém digitalizácie a AI v ČR vrátane siete Testing facilieties, Digital Inovation Hubs (DIH) a SME’s využívajúce nové technológie.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019