Petr Očko

Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky, Námestník

Ing. Petr Očko, Ph.D. je expertom v oblasti európskej ekonomickej integrácie a finančného trhu EÚ. Zastával niekoľko významných funkcií ako v súkromnej, tak aj v štátnej sfére a podieľal sa na riadení kľúčových programov na podporu priemyselného výskumu a vývoja, inovácií a podnikania ako národná koordinácia zavedenia eura, CzechInvest, Národný inovačný fond či transformácia Českomoravskej záručnej a rozvojovej banky.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným