Fabio Pianesi

EIT Digital, Head of External Collaboration

Fabio Pianesi pracuje ako Vedúci externej spolupráce na EIT Digital. Vedie program „ARISE Europe“,zameraný na prepojenie miestnych inovačných ekosystémov z Pobaltia, regiónu strednej a východnej Európy, Balkánu a Portugalska s celoeurópskou sieťou EIT. Má na starosti vzťahy s medzinárodnými finančnými agentúrami a dohliada na účasť EIT Digital na H2020. Vyštudoval psychológiu so špecializáciou na informatiku a nastúpil do jednotky na spracovanie prirodzeného jazyka FBK-irst (Trento), kde pôsobil najskôr ako zástupca vedúceho a potom ako vedúci oddelenia kognitívnych a komunikačných technológií (1998 - 2008). Od roku 2008 do roku 2011 viedol spoločné počítačové laboratórium výpočtovej kognície FBK-UniTn a riadil aktivity FBK v oblasti Ambient Assisted Living. V spoločnosti EIT Digital pracuje od roku 2012, najskôr ako co-Location Manager a viceprezident Trento Node a potom od roku 2013 do roku 2016 ako výskumný riaditeľ.

Prihláste sa na ITAPA Digital Talk: Umelá inteligencia v bežnom živote
  • Digitálna transformácia európskeho priemyslu - politická perspektíva   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    Digitálna inovácia a transformácia poháňajú štvrtú priemyselnú revolúciu alebo priemysel 4.0, revolúciu v štruktúre a správe trhov a vedú k významnej rekonfigurácii práce a zamestnanosti. Na jednej strane je integrácia digitálnych inovácií do obchodných stratégií nevyhnutná na vytvorenie hodnoty. Digitálna transformácia ďalej umožňuje hlboké prepojenie systémov, ktoré vytvárajú plynulé digitalizované hodnotové reťazce so zvýšenou účinnosťou. Na druhej strane však môže existovať tlak na sociálnu súdržnosť, pretože len určité sociálne skupiny a/alebo regióny a/alebo krajiny by mohli byť schopné profitovať, zatiaľ čo iné môžu zostať pozadu. Rozdelenie novovytvorenej hodnoty môže byť tiež nerovnomerné, napríklad z dôvodu možného narušenia základu dane z dôvodu menšieho počtu zdaniteľných pracovných miest alebo z dôvodu skutočnosti, že digitálne platformy a riziko transakcií môžu uniknúť zdaneniu. Digitálna transformácia priemyslu preto predstavuje pre európske ekonomiky a modely sociálneho zabezpečenia vážne problémy. S cieľom podporiť informovanú diskusiu o tom, ako riešiť tieto výzvy, predstavíme scenáre odrážajúce rôzne možnosti politiky práce a daní, analyzujúce vplyv európskych ekonomík a spoločností na hospodársky rast, zamestnanosť a sociálnu súdržnosť.

    Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným