Daniel Ioniță

nezavislý konzultant, Konzultant pre stratégie a politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Ako predseda Pracovnej skupiny pre kybernetické otázky (HWPCI) zodpovedal za koordináciu operačných a administratívnych kapacít rumunského národného CSIRT, CERT-RO počas rumunského predsedníctva v Rade EÚ. Špecializuje sa na otázky kybernetickej diplomacie a národnej kybernetickej bezpečnosti.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020