Bert De Colvenaer

ECSEL, výkonný riaditeľ

Bert De Colvenaer má 20-ročné skúsenosti v automobilovom priemysle, strojárskej výrobe pohonných hmôt a pokročilom výskume. V roku 2002 založil a viedol divíziu moderných technológií spoločnosti Toyota Europe so zameraním na prelomový výskum v oblasti palivových článkov a vodíka, robotiky a nových technológií výroby automobilov. Od roku 2016 bol menovaný za výkonného riaditeľa ECSEL.

Prednášky spíkra

  • Úspešné európske verejno-súkromné partnerstvo v oblasti elektronických komponentov a systémov

    Verejno-súkromné partnerstvo pre elektronické komponenty a systémy ECSEL financuje projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií nevyhnutné pre vedúce postavenie Európy v ére digitálneho hospodárstva. De Colvenaer vo svojej prednáške priblíži kooperáciu 30 účastníckych štátov ECSEL a Európskej únie a zhodnotí jej štruktúru, mandát, činnosti a výsledky spolu s náhľadom do budúcnosti.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky

  • Úspešné európske verejno-súkromné partnerstvo v oblasti elektronických komponentov a systémov

    Verejno-súkromné partnerstvo pre elektronické komponenty a systémy ECSEL financuje projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií nevyhnutné pre vedúce postavenie Európy v ére digitálneho hospodárstva. De Colvenaer vo svojej prednáške priblíži kooperáciu 30 účastníckych štátov ECSEL a Európskej únie a zhodnotí jej štruktúru, mandát, činnosti a výsledky spolu s náhľadom do budúcnosti.