Digital Healthcare

Slovenské zdravotníctvo čelí mnohým výzvam. V čase pandémie sme si všetci mohli uvedomiť, aký význam má zdravotnícky sektor pre blahobyt v krajine. Je čas, keď je potrebné slovenské zdravotníctvo posunúť na modernú európsku úroveň. ITAPA prináša v rámci svojho prvého dňa samostatný stream zaujímavých diskusií a prezentácií o tom, ako rozvíjať slovenské zdravotníctvo. Budeme diskutovať o dátach, inováciách, verejnom zdravotníctve, prevencii a prediktívnych metódach, umelej inteligencii, ale aj o tom, ako rozumne investovať miliardy, ktoré Slovensko získa z Európskej komisie. Nové témy aj formáty budú súčasťou prvého dňa kongresu ITAPA 2020 pod názvom Digital Talks.
Sign in to International ITAPA Congress 2020
Kým sa však hlbšie ponoríme do problematiky inteligentného zdravotníctva, predstavíme si základné koncepty inteligetného zdravotníctva:
 

Digitálna nemocnica

V širšom kontexte môžme digitálnu nemocnicu definovať ako nemocnicu s maximálnou využiteľnosťou informačných technológií v administratívnych, finančných a lekárskych procesoch. V digitálnej nemocnici sú integrované všetky druhy komunikačných nástrojov a zdravotníckych pomôcok a zdravotnícky personál a pacienti si môžu vymieňať údaje vo vnútri alebo mimo nemocnice pomocou postupov telemedicíny a mobilných liekov.
Hybnou silou koncepcie digitálnej nemocnice, aký poznáme dnes, bola implementácia EHR (elektronických zdravotných záznamov) do zdravotníckej praxe, ktoré nahradili klasické „papierové systémy“ v období od roku 2000 až 2007. Po prekonaní finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008, ktorá brzdila prílev investícií do technológií a prevádzkových zmien nových služieb sa opäť začalo vo veľkom investovať do EHR.

Telemedicína

Telemedicína je spôsob poskytnutia zdravotnej starostlivosti na diaľku, čím sa stáva dostupnejšou, nákladovo efektívnejšou a zvyšuje angažovanosť pacientov. Od prvých telemedicínskych pokusov v druhej polovici 50. rokov minulého storočia sa pokrok posunul dopredu natoľko, že lekári a pacienti dnes môžu zdieľať informácie v reálnom čase bez toho, aby boli obaja na jednom mieste. Pomocou telemedicíny lekári môžu diagnostikovať, konzultovať zdravotný stav pacienta s iným vzdialeným zdravotným personálom či diaľkovo monitorovať pacienta pomocou mobilných zdravotníckych zariadení na zhromažďovanie údajov (napr. o hladine cukru v krvi alebo krvnom tlaku). A to všetko bez toho, aby pacienti museli čakať na vyšetrenie v zdravotníckom zariadení. Napríklad v USA založili nemocnicu bez lôžok v Missouri s názvom Mercy Virtual Care Center, ktorá ponúka vzdialené diagnózy a metódy liečby. Turecko v roku 2013 začali práce na „digitálnych nemocniciach“ a v roku 2016 bola založená jedna zo štyroch špičkových digitálnych nemocníc v Európe (Tyre Public Hospital).

eHealth

eHealth možno považovať skôr za všeobecne želaný koncept etablovania technológií do zdravotníctva a integrovanej a dostupnejšej starostlivosti o pacienta. Svetová zdravotnícka organizácia považuje eHealth za jednu z najrýchlejšie rastúcich oblastí zdravia súčasnosti a vynakladá úsilie na podporu politiky, praxe a riadenia elektronického zdravotníctva, zvýšenie informovanosti členských štátov v oblasti eHealth zdravotníctva na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni. Existuje pomerne veľké množstvo iniciatív na svetovej, tak aj európskej úrovni. V tejto súvislosti možno spomenúť projekt Európskej komisie Communication on Digital Transformation of Health and Care in the Digital Single Market či projekt z dielne už spomínanej Svetovej zdravotníckej organizácie Global Observatory for eHealth.

Ako je inteligentné zdravotníctvo vnímané z pohľadu nie len slovenských odborníkov nájdete v odkazoch nižšie:
https://www.youtube.com/watch?v=XGz0H2GLzw4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=dYBI6BUtqz8
https://www.itapa.sk/3298-sk/bezpecnost-v-ramci-projektu-elektronicke-sluzby-zdravotnictva/
https://www.itapa.sk/2325-sk/ehealth-z-pohladu-vyziev-pre-zdravotnictvo-a-europa-2020/
https://www.itapa.sk/2325-sk/ehealth-z-pohladu-vyziev-pre-zdravotnictvo-a-europa-2020/
https://www.itapa.sk/dobre-zdravotnictvo-potrebuje-najma-kvalitne-data/

Cena ITAPA: IT sieň slávy

S podujatiami ITAPA sa spája najprestížnejšie IT ocenenie na Slovensku: Cena ITAPA. Toto ocenenie sa odovzdáva výnimočným projektom už od roku 2002. Za toto obdobie sa do súťaže prihlásilo celkovo 315 projektov z celého Slovenska.

Industry 4.0: Vek pary, elektriny a počítačov nahradil vek digitalizácie

Stojíme na prahu revolúcie, ktorá prinesie zmeny, o ktorých len tušíme. Štvrtá priemyselná revolúcia je už tu a je len na nás, ako sa k nej postavíme. Prvá priemyselná revolúcia osedlala vodu a paru a tie pomohli zmechanizovať výrobu. Druhá priemy…

Máme priveľa skvelých tém. ITAPA bude preto tento rok trojdňová.

Museli sme to urobiť. Kvôli množstvu nových tém a best practices sme kongres ITAPA tento rok museli rozšíriť na tri dni. Čo vás čaká?

Michal ŠevčíkDXC Technology
Michal Sevcik obtained his Master's degree at the Slovak Technical University in Computer Science. After finishing his studies he started to gather his professional experience as a junior analyst w…
From the egosystem to the ecosystem of data   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Show more
Miriam LapuníkováUniversity Hospital with the Policlinic of F. D. Roosevelt - Director General
She has been working at the University Hospital since 2005 when she started as Head of the Economics Department and became a General Manager later. She is a graduate of Public Economics and Adminis…
What are the costs on patients in a hospital   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
The advantage of the rapid progress of information technologies in health care is also the possibility of more effective management of the relationship of cost, availability and quality in the envi…
Show more
Vladimír MičietaMEDTRONIC
Dr. Vladimír Mičieta leads the Slovak branch of the international company Medtronic, the world leader in the development of medical technologies and at the same time he chairs the Slovak Associatio…
Healthcare based on data and results   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Health systems around the world face major challenges such as aging populations and rising spending. One way how to treat more people for lower costs and more effectively is to use health data effi…
Show more