Martin Florian

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Poverený riadením Sekcie kybernetickej bezpečnosti,
Poverený riadením Sekcie kybernetickej bezpečnosti, zodpovedný za koordináciu kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe SR a za orchestráciu informačnej a dátovej bezpečnosti v tomto sektore. Bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Capco Slovensko, predtým člen predstavenstva Volksbank Slovensko a.s. (COO, CIO, CISO). IT sektoru, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ako aj dátovej analytike sa venuje väčšinu svojho profesionálneho života (20+rokov). Pôsobil v spoločnostiach SAS International ako riaditeľ pre Slovensko a v Oracle Consulting ako Business development manager. Vo VUB banke pôsobil ako Senior Executive Manager pre manažment údajov, kybernetickú bezpečnosť digitálnych kanálov a tiež ako spoluzakladateľ Business Intelligence kompetenčného centra. Skúsenosti  s kybernetickou a informačnou bezpečnosťou ako aj  s dátovou analytikou získal tiež počas svojho pôsobenia v KPMG Slovensko Advisory a v PwC (PricewaterhouseCoopers) Slovensko.

Je absolventom  elektrotechnickej fakulty STU . Stál pri vzniku prvých bezkontaktných platobných kariet na Slovensku, zakladal kompetenčné centrá pre prevenciu podvodov, prediktívneho modelovania a detekcie kybernetických hrozieb a podieľal sa na vývoji systémov platieb prostredníctvom mobilných telefónov.
 
 • DISKUSIA   |   Jarná ITAPA 2021

  Branislav Boháčik, Generálna prokuratúra SR
  Martin Florian, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
  Ivan Kotuliak, Fakulta informatiky a informačných technológií STU

   
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným