Transformácia štátneho IT

/ Prednáška
Štátne IT je v procese transformácie. V rámci prvej fázy prešla Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) pod Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII). V rámci tejto fázy sa vymedzili kompetencie. ÚPPVII pôsobí ako gestor informačných systémov verejnej správy, zodpovedá za vecný rámec a štandardy a zabezpečuje politické, legislatívne, metodické, koordinačné a dohľadové aspekty štátneho IT. NASES pôsobí ako servisná organizácia, zodpovedá za prevádzkový rámec a poskytovanie služieb a zabezpečuje implementáciu, modernizáciu a prevádzku riešení štátneho IT. V súčasnosti už prebieha druhá fáza transformácie, v rámci ktorej sa NASES transformuje na moderného a spoľahlivého prevádzkovateľa a kľúčového partnera v rámci celkovej digitálnej transformácie Slovenska. Víziu a stratégiu transformácie NASES predstaví generálny riaditeľ Peter Ďurica. 

Videozáznam
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným