• English
SVK
ENG

Cena ITAPA 2017: ukážte všetkým tú pravú tvár digitalizácie

Cena ITAPA 2017: ukážte všetkým tú pravú tvár digitalizácie Prestížna súťaž Cena ITAPA, ako iste viete, prišla minulý rok v novom šate – upravili sa kritériá hodnotenia, ako aj rozdelenie kategórií. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky veľké i malé projekty, ktoré sa zameriavajú na občana, ale aj projekty podporujúce rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle. Deadline na prihlasovanie projektov je 6. október 2017 - prihlasovacie formuláre sú dostupné už teraz.

Digitalizácia zasahuje do všetkých oblastí a nároky na ňu významne narastajú. Elektronické služby musia byť kvalitné a bezpečné, no zároveň jednoduché, použiteľné pre každého, dostupné a atraktívne. Cena ITAPA reflektuje tento vývoj a prináša zmeny, ktoré hodnotiteľom umožnia lepšie zhodnotiť kvalitu projektov, súťažiacim lepšie predstaviť prínosy ich riešení a širokej verejnosti lepšie pochopiť úžitok a možnosti, ktoré im tieto projekty prinášajú.
 
 
Tohtoročná Cena ITAPA 2017 bude prebiehať opäť v dvoch kategóriách – buď je projekt alebo služba primárne orientovaná na jednotlivca a prináša mu hmatateľnú zmenu v doterajšej interakcii s poskytovateľom služby, alebo projekt celkovo zlepšuje nejaké prostredie, komunitu, spoločnosť a pod. Súťažiť sa bude v kategóriách „Nové služby pre občana“ a „Nové služby pre spoločnosť“.
 
Vítame všetky digitalizačné projekty prinášajúce nové služby v štátnej správe alebo samospráve, projekty inovujúce zdravotníctvo, sociálne služby, vzdelávanie, vedu a výskum, šport, či turistický ruch, aplikácie a riešenia v ochrane kultúrneho dedičstva, životného prostredia, ale aj projekty mimovládnych organizácií, či súkromnej sféry, ktoré zlepšujú život občana, komunity, či celej spoločnosti.
 
Hodnotiť sa bude nielen obsah a technická realizácia, ale aj orientácia na užívateľa, inovatívnosť a ďalšie parametre, ktoré napomôžu posúdiť praktický prínos každej služby.  Prihlasovať projekty môžu dodávatelia, ale aj zadávatelia projektov, ktoré boli plne implementované a uvedené do prevádzky v Slovenskej republike za posledný kalendárny rok.
 
Okrem cien v dvoch hlavných kategóriách, ITAPA v spolupráci s RTVS udelí aj špeciálnu Cenu Rádia Slovensko. Tú získa projekt, ktorý poslucháči Rádia Slovensko označia za najprínosnejší a čo najviac uľahčujúci prístup občana k službám. 
Uzávierka súťaže je stanovená na 6. októbra 2017. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže sa uskutoční počas Galavečera ITAPA 2017 (14. 11. 2017) v hoteli Sheraton, Bratislava.

Odborným garantom 16. ročníka súťaže Cena ITAPA je Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Uzávierka súťaže je stanovená na 6. októbra 2017.
 
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Pravidlá súťaže Cena ITAPA

Pre konkrétnejšiu predstavu o súťaži Cena ITAPA ponúkame prehľad projektov z predchádzajúcich ročníkov.
 

 
Bronzoví partneri
 • logo_ALAM_horizontalne_large
 • allexis
 • asep_final-xeroxred
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • QBSW-logo-CMYK-slogan-P
 • sevitech
 • SOFTEC - logo - CMYK
Mediálni partneri
 • logo TA3 3D_mensie
  • sita2
 • radio+rtvs
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • 00_ENERGIE_PORTAL_lezate
Technická realizácia
S podporou