• English
SVK
ENG

CHOCHOL PETER

Konzultant, Business & Platform Solutions, ATOS IT Solutions and Services
PETER CHOCHOL
Ing. Peter Chochol, PhD. sa zameriava na vyspelé informačné a komunikačné technológie (IKT) predovšetkým v sektore energetiky a sieťových odvetví, najmä v oblasti inteligentných technológií a inteligentných miest. Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach na Fakulte elektrotechniky a informatiky, kde získal aj vedecký titul. Bol zapojený do mnohých veľkých projektov IKT zameraných na reštrukturalizáciu, konsolidáciu a zlepšenie efektívnosti podnikania. Za posledných šesť rokov sa angažoval vo viacerých projektoch implementácie inteligentných meracích systémov, inteligentných miest a energetickej efektívnosti. Je zapojený aj do medzinárodných vedeckých a výskumných projektov. V minulých rokoch bol riaditeľom prevádzky a vývoja IT divízie v Slovenskom plynárenskom priemysle, neskôr vedúcim riadenia energetických dát a merania v Západoslovenskej distribučnej. Od roku 2015 je konzultantom v spoločnosti Atos IT Solutions and Services, členom predstavenstva Slovak Smart City Cluster a podpredseda pracovnej skupiny pre dlhodobý strategický výskumný program RIS3 SK v oblasti energetiky pri Ministerstve školstva SR.

Prednášky spíkra
Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
- Smart City – integrované digitálne služby
Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
- Smart City – integrované digitálne služby
Medzinárodný kongres ITAPA 2018
- Smart City – integrované digitálne služby
Jarná ITAPA 2017
Prednáška - Globálne trendy v oblasti smart cities
Návrat do aplikácie
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou
UPVSR_logo   logo OPII_ESIF  logo_nases