• English
SVK
ENG

Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Miesto:Hotel Crowne Plaza, Bratislava
Začiatok:14.11.2016
Koniec:15.11.2016
07:30
Registrácia účastníkov + Welcome coffee
08:30
Slávnostné otvorenie Kongresu ITAPA 2016 /8:30 - 10:00 miestnosť London/
08:35
Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Otvárací príhovor
Peter Pellegrini
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Viete, aký dátum je v roku 2016 najdôležitejší pre slovenskú informatizáciu? Je to 1.6.2016. Od tohto dátumu má totiž informatizácia nového vlastníka a nadrezortné riadenie.  A zároveň aj nové ciele a ambície. Občan na prvom mieste, vyššia transparentnosť, optimalizácia realizovaných projektov a tiež efektívne vynucovanie nevyhnutných legislatívnych zmien. Aj o týchto cieľoch a ambíciách novovzniknutého úradu  som hovoril na jarnej ITAPE.

Máme za sebou prvých 6 mesiacov. Aké kroky sme realizovali,  aby sme vízie  pretavili do praxe?  Dokázali sme odbornú komunitu a kritikov informatizácie spojiť pre vyšší princíp? A čo dodávatelia? Sú si vedomí svojej zodpovednosti za stav informatizácie?  

Rozdiel v dvoch písmenách: OPII a OPIS – čo to však znamená pre celú IT komunitu. Aké pravidlá a princípy budú platiť pre čerpanie takmer 900 mil. EUR  na najbližšie 4 roky?  

Konečný stav na konci programového obdobia je jasný – spokojný občan, ktorý nerobí poštára medzi úradmi a moderné služby štátu, ktoré zjednodušia život občanom a podnikateľom. Podarí sa to?

 
08:55
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Príhovor
Dušan Chrenek
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
09:05
Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Tomáš Drucker, minister zdravotníctva SR
Denisa Saková, Ministerstvo vnútra SR
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Diskusia o eGov na Slovensku
Peter Pellegrini
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Tomáš Drucker
minister zdravotníctva SR
Denisa Saková
Ministerstvo vnútra SR
Dušan Chrenek
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
09:30
Anja Wyden Guelpa, kancelárka kantónu Ženeva
Open Source, cesta k transparentnosti a dôvere v elektronické hlasovanie
Anja Wyden Guelpa
kancelárka kantónu Ženeva
Dôvera je nevyhnutnou podstatou demokracie. A dôvera nemôže existovať bez vysokej úrovne transparentnosti. Elektronické hlasovanie nie je výnimkou, a preto je Open Source tou správnou cestou k elektronickej demokracii.
 
09:45
Vladimír Šucha, Európska komisia
Data4Policy
Vladimír Šucha
Európska komisia
Nové technológie vytvárajú veľké množstvo dát vhodných na analýzu a umožňujú rýchlejšiu výmenu informácií ako aj extenzívnejšie využitie výsledkov výskumov, dát a informácií, ktoré môžu byť použité na podporu vývoja stratégie.

Potenciál dát a veľkých dát pre verejnú politiku je ohromný. Možnosť používať zdroje nových a veľkých dát na „predpoveď v reálnom čase“ (nowcast) pre sociálne a ekonomické fenomény miesto čakania na oficiálne štatistiky, môže prispieť k oveľa reflexívnejším a adaptívnejším verejným stratégiam. Možnosť kombinovať a korelovať data sety pre rozličné fenomény prináša možnosti, ako lepšie porozumieť komplikovaným nepríjemným problémom, ktorým čelíme v čoraz zvýšenej forme. V súkromnom sektore máme viacero prípadov zaujímavého použitia veľkých dát, vo verejnej politike je ich menej. V prezentácií sa Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie, podelí o svoj pohľad na to, čo môžeme urobiť, aby sme lepšie využili tento potenciál.
 
10:00
Coffee-break
10:20
Digital Universe - New Horizons /10:20 - 12:30 miestnosť London/
10:25
Radim Polčák, Právnická fakulta, Masarykova Univerzita
Platformy pod kontrolou
Radim Polčák
Právnická fakulta, Masarykova Univerzita
V posledných rokoch pozorujeme nárast fenoménu prenájmu zariadení alebo platforiem služieb C2C. Okrem globálnych hráčov ako Uber alebo Airbnb sa pravidelne objavujú (a miznú) miestni alebo regionálni poskytovatelia, ktorí poskytujú široké spektrum služieb od babysittingu po upratovanie alebo domáce kulinárske zážitky. Tieto platformy sú vedené profesionálne obchodnými podnikmi a vyhovujú štandardným požiadavkám verejnosti na jedlo, ubytovanie, dopravu a pod. Na druhej strane, obyčajné služby sú poskytované ako C2C, čo sťažuje ich prispôsobenie tradičným reguláciam pre zdravie, bezpečnosť, zdanenie, pracovné podmienky a iné dôležité oblasti. Prezentácia bude rozoberať tieto regulačné otázky a vytýči možný vývoj nového európskeho regulačného rámca.
 
10:40
Filip Snášel, Fujitsu
Inteligentné mesto pre 21. storočie
SPATIOWL - Mobilná platforma pre analýzu veľkých objemov dát v mestách.
 
10:50
Tomáš Hlavsa
ATOS IT Solutions and Services
Zavádění opatření kybernetické bezpečnosti v prostředí veřejné správy bývá často vnímáno jednotlivými povinnými subjekty jako nutné zlo.

Je možné z této povinnosti získat pro Vaši organizaci i nějakou výhodu? ATOS přichází s konceptem podpory rozvoje veřejné správy s pomocí opatření informační bezpečnosti. Inspirujte se naším přístupem informační bezpečnosti coby řízené služby.
 
11:10
Ondřej Šťáhlavský, FORTINET
IT Bezpečnosť v Novom Digitálnom Svete
V oblasti kybernetickej bezpečnosti budte proaktívny!

Pokiaľ chcete riešiť výzvy dneška, nemali by ste sa spoliehať na technológie včerajška. To čo potrebujete, je jasná vízia a schopnosti realizovať ju, aby Váš vynaložený čas a peniaze dosiahli svoj cieľ.

V tejto prednáške Vám predstavíme ucelenú koncepciu Fortinetu ako prekonať priepasť medzi včerajškom a zajtrajškom, nech už čelíte čomukoľvek.
 
11:20
Zdenko Sudek, MADNESS Advertising
Ako zaujať virtuálnou realitou?
Zdenko Sudek
MADNESS Advertising
Čo je virtuálna realita?
Čo ukazovať na výstavnom stánku prostrednictvom VR?
Čo je to VR digital tour?

Společnost Sophos přináší novou generaci zabezpečení endpointů, která nabízí ochranu před exploity a různými formami kryptovirů a ransomware. Prezentace ukáže jak jednoduché avšak velmi účinné je řešení Sophos Intercept X, včetně praktické ukázky. Uvidíte též přínos technologie “Synchronized Security”, kdy spolu komunikují různé komponenty IT bezpečnosti a tím výrazně zvyšují úroveň bezpečnosti.

p;
Joaquim Nunes de Almeida
Európska komisia
Prečo považuje Európska komisia elektronické obstarávanie za dôležité? Ako podporuje členské štáty v procese zmeny? Aké sú na Slovensku hlavné výzvy?

Riaditeľ Európskej komisie zodpovedný za verejné obstarávanie bude hovoriť o tom, ako elektronické verejné obstarávanie zapadá do širšej vízie modernej verejnej správy a ktoré aspekty vládnej moci musí Slovensko posilniť, aby urýchlilo svoju reformu verejného obstarávania.
 
11:45
Zita Táborská
Úrad pre verejné obstarávanie SR
11:55
Vladimír Bužek, Slovenská akadémia vied
Umenia kvanta
Vladimír Bužek
Slovenská akadémia vied
V prezentácii krátko predstavím základné koncepty kvantovej fyziky a zdôvodním, prečo bude budúcnosť informácií kvantová. Predstavím veľkolepú víziu spracovania kvantových informácií spoločne s hlavnými výzvami a kritickými prekážkami.

12:10
Gustav Kalbe, Generálne riaditeľstvo komunikačných sietí, obsahu a technológií
Využitie potenciálu kvantových technológií – Iniciatíva kvantová vlajková loď
Gustav Kalbe
Generálne riaditeľstvo komunikačných sietí, obsahu a technológií
Európska komisia spustila prípravné kroky na vedúcu iniciatívu v kvantových technológiach, ktorá vychádza z otvorených konzultácií partnerov vedených expertnou skupinou komisie pre kvantové technológie. Cieľom je spustiť úvodnú fázu v roku 2018. Riadiaci výbor vyššej úrovne berie pri príprave agendy strategického výskumu, modelu implementácie a modelu spravovania do úvahy tiež priemyselné aspekty.
 
12:30
OBED
13:30
SEKCIA 1
Dátová revolúcia v medicíne /13:30 - 15:10 miestnosť London I+II/
Medicína za posledné roky urobila vďaka technológiám obrovský skok. Premietol sa do rýchlosti zásahu, ktorým zachraňujeme životy skôr, ako keykoľvek predtým. Premietol sa do kvality informácií, vďaka ktorej odstraňujeme chybovosť a posilňujeme prevenciu pred závažnými chorobami lepšie, ako kedykoľvek predtým. Premietol sa do kvality medicínskych prístrojov, laboratórií a zariadení, ktorými odhaľujeme a aj odstraňujeme choroby a ich príčiny v takej miere, ako nikdy predtým. No stále sme nemali odpovede na otázky, prečo na jedného človeka liečba účinkuje a na druhého nie. Prečo sa choroba u niekoho prejaví tak a u iného inak. Napriek fantastickej diagnostike a prevádzke zdravotníckych zariadení boli lekári často bezradní, keď dovtedy spoľahlivá liečba neúčinkovala, alebo keď napriek množstvu informácii nevedeli stanoviť skutočnú príčinu choroby. Možno príde riešenie práve teraz, keď schopnosť spracovávať obrovské množstvá dát otvára dvere do úplne inej kvality vyhodnocovania – vytvárania úsudku o príčinách chorôb v konkrétnych prípadoch a v spôsobe ich liečby. Vďaka špičkovým spíkrom nahliadneme do budúcnosti medicíny.
13:35
Pieter Cullis, Life Sciences Institut, Univerzita v Britskej Kolumbii, Kanada
Revolúcia personalizovanej medicíny: Ako sa diagnostika a liečba ochorení čoskoro navždy zmenia
Pieter Cullis
Life Sciences Institut, Univerzita v Britskej Kolumbii, Kanada
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Svetový odborník z Kanady, ktorý je autorom vyše 60 patentov, Pieter Cullis nám vo svojej prednáške ponúkne realistickú víziu spracovania a využitia obrovského množstva dát (tzv. Big Data), ktoré prinášajú digitálne technológie aj v oblasti zdravotníctva. V prípade, že zvládneme zužitkovať takéto množstvo informácií, zabezpečíme si fungovanie personalizovanej medicíny. Možnosti liečby by tak mohli byť dokonca neobmedzené. Dožijeme sa aj stoviek rokov? Odpoveď sa dozviete v prednáške tohto výnimočného spíkra.


 
Sme v počiatočnej fáze zásadnej revolúcie v medicíne, v rámci ktorej dochádza k posunu od systému, ktorý lieči ľudí potom, ako sa u nich prejavia symptómy choroby, na základe prístupu "jedna veľkosť padne všetkým" k systému zdravotnej starostlivosti, ktorý je zameraný na preventívnu zdravotnú starostlivosť a tiež na prispôsobenie terapie na mieru jednotlivcov a ich ochorení.

Táto revolúcia je spôsobená novými technológiami. Tie umožňujú, aby bol človek diagnostikovaný na molekulárnej (génovej) úrovni rýchlym, nákladovo efektívnym spôsobom, a taktiež technológiami, ktoré zabezpečujú inteligentné a automatizované spracovanie obrovského množstva dát. Personalizovaná diagnostika zahŕňa sekvenovanie genómovej DNA na určenie rizika ochorenia, ako aj analýzy proteínov a metabolitov v krvi a ďalších telesných tekutinách pre detekciu ochorenia.
 
Špecifické proteínové alebo metabolitové profily jednotlivocov môžu poskytovať  "biomarkery" pre začínajúce alebo zjavné ochorenia a tiež poskytovať kvantitatívne dáta, ktoré môžu byť použité na určenie reakcie na liečbu alebo na formuláciu odporúčaní týkajúcich sa zmien životného štýlu. Dostupnosť personalizovanej medicíny dramaticky zmení súčasné možnosti pacienta a zásadne zmení súčasnú lekársku prax. 
 
Anna McNab
Niagara University
Vidíme tu prezentácie, ktoré nás previedli zdravotníckymi zariadeniami a výskumnými laboratóriam a ktoré sa s nami podelili o pokroky, ktoré do ich práce priniesli technológie. Teraz sa zameriame na technológie, ktoré používame v bežnom živote a ktoré v sebe nesú eHealth príležitosti.

Veľké dáta nám poskytujú doteraz nepredstaviteľné možnosti, ako v reálnom čase porozumieť ľudskému telu a ľudskému správaniu. Onedlho nám lekári budú vedieť pomôcť ešte skôr, ako začneme cítiť symptómy. Tlkot nášho srdca bude analyzovaný a čoskoro nastane čas, keď naše hodinky budú vopred vedieť, že ochorieme a tým zvýšia naše šance rýchlo zasiahnúť. To znie lákavo – sú v tejto budúcnosti schované nejaké nebezpečenstvá?
 
14:25
Ciáran Nicholl, JRC's Directorate for Health, Consumers and Reference Materials, EK
Prínos a možnosti využitia dát v oblasti rakovinových ochorení a zriedkavých ochorení
Ciáran Nicholl
JRC's Directorate for Health, Consumers and Reference Materials, EK
Od roku 2012 spolupracuje Spojené výskumné centrum Európskej komisie (DG JRC) so svojim strategickým partnerom, DG Zdravotná a potravinová bezpečnosť (DG SANTE) na zdokonalení dát, informácií a vedomostí o rakovine a vzácnych chorobách, ktoré pomáhajú európskej stratégií ako aj epidemiologickému výskumu.

JRC má ideálnu pozíciu na zdravotnícky výskum pre európske spoločenstvo, keďže je mimo komerčných, súkromných a národných záujmov. JRC bolo založené v roku 1957 a poskytuje tiež udržateľnú platformu pre kontinuitu iniciatív digitálneho zdravotníctva – toto prináša množstvo výhod v porovnaní s krátkodobými grantmi. Ako in-house vedecká organizácia Európskej komisie môže JRC preukázať svoje výsledky v oblasti harmonizácie dát, štandardizácie.

Vízia JRC skombinovať európske zdravotnícke dáta s inými data setmi ako sú environmentálne, klinické a socioekonomické indikátory poskytne EU neoceniteľné zdroje informácii.

V prezentácii sa Ciarán Nicholl zamerá na úspechy Európskej komisie od roku 2012 v oblasti EU zdravotníckych dát pre rakovinu a vzácne choroby.
 
14:35
Lukáš Hatala
Hewlett Packard Enterprise
Boli ste už niekedy v nemocnici? Aké sú vaše skúsenosti? Spozorovali ste niečo, čo by mohlo byť lepšie? Efektívnejšie a prispôsobené tak, aby to  vyhovovalo potrebám pacienta?

Lukáš Hatala bude počas prezentácie vašim sprievodcom. Spoločne sa na prípadových štúdiách z Európy pozrieme na to, ako súčasné prevádzkové ťažkosti v zdravotníctve môžu byť veľmi rýchlo vyriešené vďaka technológiám. Dozviete sa, čo je strategická vízia spoločnosti Hewlett Packard Enterprise  pre eHealth a ako  to pomôže ľudstvu.
 
14:45
Juraj Bárdy, expert na digitálne inovácie vo verejnej správe
Prístup k zdravotníckym dátam
Juraj Bárdy
expert na digitálne inovácie vo verejnej správe
Elektronické verejné obstarávanie /13:30 - 15:00 miestnosť Berlin/
Verejné obstarávanie v celej EÚ prechádza hlbokou transformáciou, osobitne odkedy v apríli tohto roku vstúpili do platnosti nové smernice o verejnom obstarávaní. Jedna z najzásadnejších reforiem verejnej správy zahŕňa okrem iného aj povinný prechod na elektronické verejné obstarávanie. Tento panel Vám ponúkne príležitosť oboznámiť sa s dopadmi týchto zmien na Slovensko a ako sa môžeme poučiť zo skúseností iných krajín. Srdečne Vás pozývame prísť diskutovať s expertmi z Európskej komisie, OECD, ako aj zo Slovenska a Českej republiky.
13:30
Joaquim Nunes de Almeida, Európska komisia
Úvodné slovo
Joaquim Nunes de Almeida
Európska komisia
Skúsenosti OECD v zlepšovaní systémov verejného obstarávania vo svete potvrdzujú, že zdravé systémy elektronického obstarávania sú veľmi dôležité na dosiahnutie efektívneho verejného obstarávania. Súčasné prostredie elektronického verejného obstarávania na Slovensku, síce existuje už devať rokov, napriek tomu ho však možno definovať ako nejednoznačné v otázkach kontroly, legislatívy, procesov a systémov, čo zabraňuje lepšiemu a efektívnejšiemu používaniu existujúcich nástrojov.

Tvorba slovenskej národnej stratégie elektronického obstarávania je hlavná zložka projektu navrhnutého Slovenskou republikou, Európskou komisou a OECD s cieľom pomôcť krajine uzákoniť akčný plan verejného obstarávania, ktorý by umožnil využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Súhrnná stratégia elektronického verejného obstarávania usmerňujúca rôznorodé priority a ciele, podporená jasnou víziou, je kľúčovým aktivátorom reformy. Prezentácia sa podelí o hlavné zistenia a navrhovanú roadmapu k nastoleniu integrovaného systému elektronického verejného obstarávania na Slovensku.
 
13:43
Andrej Holák, Úrad pre verejné obstarávanie
Elektronizácia verejného obstarávania v podmienkach UVO
Andrej Holák
Úrad pre verejné obstarávanie
13:53
Tatiana Behrová, Ministerstvo vnútra SR
Elektronizácia procesov verejného obstarávania
Tatiana Behrová
Ministerstvo vnútra SR
Kto z nás by sa dnes vzdal diaľkového ovládača, smartfónu, internetu, platobnej karty? Úsilie nepripustiť, spomaliť, neaplikovať elektronické nástroje v mnohých oblastiach procesov verejnej správy je veľké, vďakabohu neudržateľné.

Okrem skutočných prínosov - zníženia byrokracie, časovej a priestorovej flexibility, prinášajú elektronické nástroje poriadok a zmysel v procesoch ich optimalizáciou, poznanie podstaty, zrozumiteľnosť témy. Projekty ich zavádzania sú nositeľmi osvety, informujú a vzdelávajú užívateľov v elementárnych otázkach,  sanujúc tak doteraz nesplnené úlohy verejných inštitúcií, ktoré za elektronizovanú tému zodpovedajú. 

13:58
Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Elektronické verejné obstarávanie v Českej republike
Stanislav Bogdanov
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Evropské směrnice přinášejí novou povinnost elektronické komunikace při zadávání veřejných zakázek. Jak ke splnění této povinnosti přistoupila Česká republika? Jaká jsou úskalí zvoleného přístupu? Jak bude vypadat cílová architektura nástrojů řešících problematiku e-procurementu?

Česká republika se rozhodla aplikovat centralizovanější přístup k zajištění splnění povinnosti elektronického zadávání. Využívanými nástroji budou hlavně Národní elektronický nástroj (státní e-nástroj - tzv. NEN) a Individuální elektronické nástroje (nástroje soukromých poskytovatelů). V jakém stadiu se ČR nachází? Jaké problémy jsou řešeny?
 
14:03
15:10
Coffee-break
15:25
SEKCIA 2
eHealth /15:25 – 16:55 miestnosť London I+II/
Zdravotníctvom nehýbu len veľké výzvy budúcej medicíny, o ktorých pojednáva panel k personalizovanej medicíne, ale aj súčasné každodenné praktické problémy, ktoré sa dajú efektívne zvládať a riešiť vďaka využívaniu IKT. Zlepšovanie diagnostiky, terapie, manažmentu pacienta, komunikácie a ďalších každodenných potrieb lekárov a pacientov sú stále aktuálne témy.

V paneli Vám prinesieme pohľad na stav implementácie eHealthu u nás z pohľadu profesionálov v oblasti, ako aj konkrétne praktické príklady čiastkových projektov a riešení, ktoré sú inšpiráciou aj pre ostatných. V diskusii rozoberieme pohľad na eHealth od prijímateľov "výhod"- poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ale aj tých hlavných- pacientov.
 
15:25
Marian Šimegh, Národné centrum zdravotníckych informácií
Aktuálny stav eHealthu na Slovensku
Marian Šimegh
Národné centrum zdravotníckych informácií
V súčasnosti Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ v rámci pilotnej prevádzky systému eHealth testuje jeho funkčnosť s vybranými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti /PZS/. Koncom roka 2016 sa začnú postupne pripájať ostatní PZS a následne v priebehu roka 2017 NCZI bude v tomto pripájaní pokračovať. Ku koncu roka 2017 NCZI predpokladá už plošné využívanie systému eHealth.
 
Poslaním elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií podporiť naplnenie poslania zdravotníctva, najmä prispieť k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov.  Slovensko už niekoľko rokov kráča smerom k naplneniu tohto cieľa.  Identifikovalo kľúčové aplikácie ako elektronická zdravotná knižka, elektronická preskripcia, dispenzácia a medikácia, národný portál zdravia alebo e-Alokácie. Vybudovalo informačnú a bezpečnostnú infraštruktúru a prispôsobilo údajovú základňu potrebám elektronizácie zdravotníctva. Pozornosť venuje prierezovej téme identifikácie pacientov ako aj zdravotníckych profesionálov a legislatívne podporuje zmeny v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. V súčasnej dobe vrcholia prípravy na plošné rozšírenie Národného zdravotníckeho informačného systému do prostredia jeho budúcich užívateľov – účastníkov procesu poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti bude kľúčové zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu pacienta ako aj zdravotníckeho profesionála a profesionálne, s minimálnou mierou rizika realizovať plošné rozšírenie systému, ktoré svojim rozsahom a zložitosťou výrazne presiahne aktivity dosiaľ realizované v prostredí slovenského zdravotníctva. Významným faktorom úspechu bude doménová znalosť, skúsenosť , schopnosť predvídať a operatívne reagovať.

Atos v minulosti čelil rovnakým výzvam pri realizácii podobných projektov v zahraničí.  Vo svojom vstupe poskytne informáciu o tom, ako uchopil a úspešne zrealizoval podobné projekty v Rakúsku, Francúzsku alebo Škótsku.
 
15:50
Roman Hlubina
ICZ Slovakia
Dnešná doba je v znamení definovania a návrhu nových spôsobov použitia IKT technológií v zdravotníctve. Nejde len o obohacovanie konceptu eHealth o nové možnosti, ktoré prinášajú nové technológie pre pacienta, ale aj o čo najefektívnejšie využívanie technológií u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
 
Fedor Lehocki
Národné telemedicínske centrum
Komplexné manažérstvo pacientov s civilizačnými a chronickými ochoreniami je zamerané na kolaboratívnu zdravotnú starostlivosť podporujúcu interaktívne partnerstvo medzi pacientom a poskytovateľom prostredníctvom moderných biomedicínskych technológií. Účelom je poskytnúť riešenie, ktoré umožní prístup, zber, analýzu a zdieľanie dlhodobých a konzistentných dát o zdravotnom stave prostredníctvom integrovanej digitálnej reprezentácie pacienta. Ich spracovaním sa umožní odvodzovanie nových znalostí, asistencia pri klinickej analýze a podpore rozhodovania za účelom personalizovanej predikcie, prevencie a terapie. Spolu s monitorovaním vybraných parametrov prostredníctvom senzorových technologických platforiem sa podporí „self-management“ u pacientov/občanov a lepšie porozumenie vlastného zdravotného stavu a aktivít potrebných k jeho stabilnej kompenzácii.

Prepojením súčasného poznania v oblasti medicíny a výskumom v doméne zdravotníckej informatiky sa podporuje vízia moderného zdravotníctva budúcnosti, ktoré je charakterizované ako preventívne, prediktívne, personalizované, prenikavé, participatívne, precízne a orientované na pacienta.
 
Nositeľné zariadenia, strojové učenie, internet sú technológie, ktoré prispejú k efektívnej a jednoduchšej diagnostike chorôb pacienta. Využitie týchto technológií významným spôsobom prispeje k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti. Aj na Slovensku vznikajú riešenia a partnerstvá, ktoré tieto moderné trendy využívajú v prospech pacienta.

Spoločnosť a softvérový dom QBSW,a.s., ktorý disponuje dlhoročnými skúsenosťami s vývojom a dodávkou komplexných informačných systémov a softvérových riešení vyvíja expertný diagnostický systém, ktorého cieľom je poskytnúť lekárom nástroj na zefektívnenie a uľahčenie diagnostiky a tak zefektívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pacienti  zároveň majú v rukách nástroj na pohodlné riešenie základných medicínskych problémov z pohodlia domova.
 
16:20
Softvérové riešenie (mobilná aplikácia) na sledovanie pohybu liekov od výrobcu až k prevzatiu pacientom, kontrola originality lieku a jeho dovozu, expedície ako aj samotného nakladania s liekmi.
 
16:25
Martin Kundrát, Všeobecná zdravotná poisťovňa
Očakávania zdravotnej poisťovne od eHealth
Martin Kundrát
Všeobecná zdravotná poisťovňa
16:28
Technologické výzvy eGovernmentu /15:25 – 16:55 miestnosť London III/
„Nič nie je zastaralejšie, než včerajšie správy“, hovorí známy slogan. Tak trochu to začína platiť aj o technológiách. Nič nie je zastaralejšie, než pohľad do vlastnej serverovne. Objem komunikácie v roku 2020 vraj dosiahne 2 zetabajty. Nárast dát, informačných a komunikačných tokov vo verejnej správe je nielen nevypočitateľný, ale aj nestály. Ako sa budeme cítiť po návšteve vládnych dátových centier zajtra a o rok? Požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť sú jasné, no minimálne tak dôležité sú aj požiadavky na hospodárnosť a efektívnosť. Vypočujme si prednášky, ktoré sa pokúsia odpovedať na otázku, akým smerom sa ďalej uberať.
15:25
Martin Mihálik
Hewlett Packard Enterprise
Videli ste film Piaty element? A pamätáte si scénu s herečkou Milla Jovovich, (vo filme postava LeeLoo s oranžovými vlasmi) ako všade, kam chce vstúpiť ukazuje kartičku so svojou fotografiou a hovorí jediné slovíčko, ktoré sa v novom svete naučila?  "Multipass".

Áno, tieto sci-fi scény, keď by na “všetko“ mal stačiť jediný doklad, sa nám zdali úsmevné. Ešte väčší úsmev na tvári by sa nám objavil, ak by tvorcovia filmu tento doklad implementovali na microSD kartu a tú vložili do mobilu. A keď by vám ukázali, že okrem elektronického občianskeho preukazu môžete mať na microSD karte v mobile aj elektronický vodičský preukaz, elektronický technický preukaz, elektronický preukaz poistenca aj biometrický pas, to  by ste len neveriacky krútili hlavou a tvrdili, že to nie je bezpečné a ani možné. Dej filmu sa odohráva v budúcnosti v roku 2263. Zdá sa, že experti v HPE by prekvapili nielen tvorcov filmu a už o 247 rokov skôr by vám chceli ukázať, akým smerom sa  vývoj v oblasti elektronických a identifikačných  dokladov posúva. Čo by nám, občanom, riešenie Multipass mohlo priniesť a akým spôsobom by ho mohli využívať služby eGovernmentu. Ak vás zaujíma technologické pozadie konceptu Multipass, stačí si prísť vypočuť prezentáciu Martina Mihálika, ktorý sa s vami rád podelí o detaily riešenia.
 
15:35
Lucia Pittnerová Fábryová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ako dokáže architektúra podporiť digitálnu transformáciu VS SR
Lucia Pittnerová Fábryová
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Iniciatívy nielen na národnej úrovni, ale aj na medzinárodnej úrovni, motivujú organizácie verejnej správy v SR k maximálnej digitalizácii svojich procesov. Ako to optimálne a efektívne dosiahnuť, napríklad aj zavedením architektúry v organizáciách verejnej správy, si predstavíme na krátkej prezentácii - Ako dokáže architektúra podporiť digitálnu transformáciu VS SR.

15:45
Richard Hollý, konzultant pre vládny cloud SR
Platformové služby vládneho cloudu
Richard Hollý
konzultant pre vládny cloud SR
Infraštruktúra IKT štátnej správy sa transformuje do podoby cloudových služieb na všetkých úrovniach. Ide o zásadnú koncepčnú zmenu v spôsobe fungovania prevádzky IKT. Nasadenie cloudových služieb typu PaaS (Platforma ako služba) vo vládnom cloude si kladie za cieľ ďalej zvyšovať účinnosť očakávaných benefitov. Nejedná sa však len o technologickú výzvu.
 
16:00
Jana Venclíková, Státní pokladna, Centrum sdílených služeb
Václav Koudele, Microsoft
Ako hybridný cloud pomáha v praxi poskytovať spoľahlivé a bezpečné služby
Jana Venclíková
Státní pokladna, Centrum sdílených služeb
Václav Koudele
Microsoft
Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS)  je štátny podnik zriadený Ministerstvom financií Českej republiky, ktorý poskytuje ICT služby pre rezort MF a z dlhodobého hľadiska aj pre ostatné subjekty verejnej správy. Jednou z priorit centra je byť technologickým lídrom, ktorý pomáha verejnej správe držať krok s komerčným segmentom. To v praxi znamená, byť spoľahlivým, flexibilným a bezpečným partnerom s kvalitnými službami.

Tieto služby zabezpečuje centrum predovšetkým prostredníctvom svojho dátového centra, ktoré kombinuje s cloudom Microsoft Azure. Takto vytvorený hybridný cloud je zameraný hlavne na služby súvisiace s dlhodobým uchovávaním dát, záložným prostredím a prostredím pre vývoj a testovanie. Celé riešenie prináša vyššiu efektivitu a rýchlejšie reaguje na potreby zákazníkov SPCSS a potvrdzuje spoľahlivosť využitia virtuálnych dátových centier prevádzkovaných v Microsoft Azure pre zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb bez problémov s latenciou.
SPCSS plánuje do budúcnosti prevádzkovať v hybridnom cloude aj ďalšie služby. Na rovnakom princípe je postavený aj návrh Národnej stratégie cloud computingu, ktorý aktuálne pripravuje Ministerstvo vnútra Českej republiky.
 
16:15
Mají být služby eGovernmentu důvěryhodné a co si pod pojmem "důvěryhodnost" máme představit?

V novém akčním plánu pro budování eGovernmentu v letech 2016 -2020, který EU přijala v  letošním roce patří, „Důvěryhodnost“ mezi jeho 7 základních atributů. Nově zaváděné služby eGovernmentu by tato kritéria měly automaticky splňovat. Doposud se této problematice v rámci eGovernmentu nevěnovala dostatečná pozornost. Pokusme se tedy opovědět na některé klíčové otázky ohledně důvěryhodnosti. Existuje nějaká definice důvěryhodnosti? Jak je důvěryhodnost chápána v prostředí eGovernmentu? Jedná se o implementaci nějakých konkrétních technologií? Jakým způsobem lze ověřit důvěryhodnost nějaké služby? Měla by se důvěryhodnost některých služeb vůbec ověřovat? Kdo by se tím měl zabývat? Jaká je praxe v okolních státech EU?
 
16:25
Kateřina Jarošová , První certifikační autorita
Pavol Frič, DITEC
Problematika dlhodobého overovania platnosti elektronických dokumentov
Kateřina Jarošová
První certifikační autorita
První certifikační autorita, a.s. (I.CA) sa ako akreditovaný poskytovateľ certifikačných služieb podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise dňa 1.7.2016, v súlade s účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu č. 910/2014 – skrátene nariadenie eIDAS, stala kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb.

Okrem certifikačných služieb poskytuje tiež služby vydávania elektronických časových pečiatok podľa eIDAS.  Využitie časových pečiatok je predovšetkým tam, kde je potrebné preukázať existenciu elektronických dokumentov a dát v danom čase. V praxi ide o rad systémov, ktoré využívajú elektronickú komunikáciu, ako je elektronická fakturácia, e-shopy, elektronické podateľne, systémy elektronického bankovníctva apod.

Služby časovej autority, Elektronické časové pečiatky, Archívne časové pečiatky, službu Archive Time TSA je možné prispôsobiť klientským potrebám.

Ďalšie využitie časových pečiatok je v oblasti archivácie elektronických dokumentov a v rámci spisových služieb, kde je použitie elektronických časových pečiatok nevyhnutným predpokladom pre spätné overenie platnosti elektronického podpisu dokumentu po uplynutí doby platnosti podpisového certifikátu.

Súčasťou tejto prezentácie je aj informácia o riešení od spoločnosti Ditec - module dlhodobej archivácie (MDA), ktorý je určený pre zabezpečenie dlhodobej overiteľnosti elektronicky podpísaných dokumentov.
 
Geografické informačné systémy /15:25 – 16:55 miestnosť Berlin/
Premýšľali ste už niekedy, do akej miery ovplyvňujú priestorové informácie Váš každodenný život a biznis? Ako vniesť užitočné priestorové informácie do bežného osobného i pracovného života?
Sú s tým spojené problémy a riziká? Prečo je tomu tak? Chýbajú údaje, technológie, znalosti, alebo je problém niekde úplne inde?
Pozývame Vás na spoločnú otvorenú diskusiu k aktuálnym výzvam ktorým čelia používatelia, správcovia a tvorcovia priestorových informácií.

 
15:25
Marek Čanecký, Stale zastúpenie SR pri EÚ
Úvod
Marek Čanecký
Stale zastúpenie SR pri EÚ
15:27
Michal Klaučo, Slovenská agentúra životného prostredia
On-line geodata
Michal Klaučo
Slovenská agentúra životného prostredia
Prezentácia zameraná na on-line zber priestorových informácií prostredníctvom pozemného a diaľkového prieskumu Zeme. Zámerom je poukázať na reálnu využiteľnosť takto získaných geodát, zároveň prezentovať formy vizualizácie priestorových informácií s doplnenou možnosťou dátovej migrácie medzi informačnými systémami. Dôležitým faktorom je absorbčná schopnosť operačných prostredí, ktoré spravujú a spracovávajú on-line dáta, kde je potrebné primerané objasniť súčasné limity v softvérovej a hardvérovej podpore.
15:37
Sabrina Grimsrud, Kartverket, Nórsko
Použitie geodát v Nórsku
Sabrina Grimsrud
Kartverket, Nórsko
Abstrakt: Prezentácia sa zameria na použitie geo dát v Nórsku. Viac ako 600 verejných činiteľov na rôznych úrovniach vytvára alebo potrebuje geografické dáta, a preto aby sa predišlo duplicitnej práci a prínos týchto dát bol využitý na maximálnu možnú mieru, sú zapojení do národne koordinovanej spolupráce. Cieľom je predstaviť naše najlepšie príklady zberu dát, udržiavania, propagácie a použitia v geografickej infraštruktúre. Okrem iného predstavíme ako je Nórsko ovplyvňované medzinárodnými štandardmi pre geografické informácie a tiež ako k nim prispieva.

p;
Juraj Vališ, Univerzita Komenského v Bratislave
Peter Hudec, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ľuboš Halvoň, Národné lesnícke centrum
Michal Klaučo, Slovenská agentúra životného prostredia, MžP

p;
16:55
Ukončenie prvého dňa kongresu
07:30
Registrácia účastníkov + Welcome coffee
08:30
eGovernment - aktuálne trendy /8:30 - 10:20 miestnosť London/
08:35
Martina Slabejová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Riadenie informatizácie
Martina Slabejová
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Od 1.7.2016 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS), ktorého cieľom je vytvorenie jednotného digitálneho priestoru pre bezpečné elektronické transakcie v rámci EU. Prednáška stručne popisuje obsah nariadenia eIDAS a zameria sa najmä na oblasť elektronickej identity, elektronického podpisu a elektronickej pečate, ako aj na oblasť dôveryhodných služieb.

Samostatnou časťou prednášky sú výzvy Nariadenia eIDAS pre oblasť eGovernmentu v SR. Špecifiká SR sú riešené v Zákone o dôveryhodných službách. V prednáške je identifikovaných viacero otvorených otázok, ktoré v súvislosti s aplikáciou pre oblasť eGovernmentu v rámci SR bude potrebné riešiť.
 
Branislav Bayer
Hewlett-Packard Enterprise
Neobiehajte úrady, netlačte zbytočne potvrdenia, šetrite si svoj vzácny čas...žiadajte, aby tieto úkony robili pracovníci verejnej správy a ich informačné systémy, ktoré majú k dispozícií  služby informačného systému na výmenu údajov – IS CSRÚ.
 
Doterajší rozvoj eGovermentu na Slovensku spočíval hlavne v realizácií elektronických služieb súvisiacich s riešením životných situácií občana alebo firmy. Jednou z hlavných prekážok uplatnenia princípu jeden krát a dosť a teda dosahovania vyššieho komfortu  pre občana a firmy na jednej strane a zvýšenia efektívnosti výkonu verejnej správy na druhej strane, je nedostatočné vzájomné prepojenie elektronických služieb na úrovni výmeny údajov.  Aj na Slovensku sa potvrdili skúsenosti zo zahraničia, ktoré hovoria, že výmena údajov, ktorá je pre verejnosť neviditeľná, no o to viac ju každý z nás cíti, ak nefunguje,  nie je iba IT problém. Ale ako ukázal  aj projekt Centrálnej správy referenčných údajov, je to do značnej miery problém legislatívny a organizačný.

Prezentácia  objasňuje základne princípy riadenia dát vo verejnej správe a ich zdieľanie v podmienkach platnej legislatívy s konkrétnymi príkladmi použitia IS CSRU, modulu úradnej komunikácie – dátová časť ostatných úsekov.  
 
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Kto iný ako líder EA pre veľké inovačné programy IT by Vám mal priblížiť úspešnú podnikovú architektúru v holandskej verejnej správe? Roderick Schreuder sa zapojil  do strategickej transformácie niekoľkých popredných retailových bánk v Holandsku, predovšetkým do zakladania spoločných stredísk služieb a do inovácie IT prostredia. Ako sa mu všetko podarilo Vám už priblíži čoskoro vo svojej prednáške.


Prípadová štúdia skúma spôsob, akým minister financií použil ArchiMate štandard na skonštruovanie aplikačného portfólia pre oblasť správy daní a ciel. Príklad demonštruje praktické použitie na modelovanie celého prostredia aplikačného portfólia so zmapovanými obchodnými procesmi a infraštruktúrou na ich podporu.

Hlavnými stimulmi pre prípravu projektu bola potreba riešiť vyššiu úroveň počítačovej automatizácie, vyrovnať sa  s predchádzajúcimi systémami, komplexnými platformami a vysokými neflexibilnými nákladmi takým spôsobom, aby bolo možné garantovať kontinuitu, optimalizovať náklady (zvýšiť účinnosť a efektivitu) a vyrovnať sa so zmenou.

Hlavné výsledky sa podarilo dosiahnuť na základe analýzy portfólia, ktorá odhalila aplikácie a služby, ktoré sa nepoužívajú a spotrebúvajú zdroje, kritické obchodné aplikácie s technickými problémami, vzájomné prepojenie medzi aplikáciami, ktoré je potrebné zlepšiť, aplikácie, ktorých údržba je drahá a ich prínos je zanedbateľný. Vďaka zisteniam sa podarilo pripraviť projekt na zlepšenie situácie, ktorý prispel k racionalizácii a optimalizácii prostredia.
 
09:25
Peter Kišša, InterWay
Interoperabilita eGovernment služieb
Peter Kišša
InterWay
Kontinuálne napredujúca digitalizácia sveta okolo nás, a súvisiaca penetrácia technológií do našich súkromných a profesijných životov, kladie čoraz väčší dôraz na ich interoperabilitu. Verejná sféra, a prebiehajúca digitalizácia poskytovaných služieb, nie je výnimkou. Tento fakt je už dlhodobo reflektovaný Európskou komisiou a podporovaný cez viaceré oficiálne stratégie a aktivity. Jedným s konkrétnych príkladov je nedávno zverejnený akčný plán 2016-2020 pre eGovernment, ktorý okrem iných súvislostí, predpokladá interoperabilitu ako samozrejmú vlastnosť služieb.
 
09:35
Vladimír Šulek, Aliter Technologies
Cloud – vybrané aspekty a súvislosti
Vladimír Šulek
Aliter Technologies
Čo odlišuje PaaS od IaaS?
Plánovanie migrácie aplikácií do PaaS Cloud-u.
Má (aj) Cloud limity?

Peter Fifka
Microsoft Digital Crimes Unit
Prezentácia poskytne prehľad o činnosti DCU (Digital Crimes Unit), špeciálneho oddelenia Microsoftu zloženého z právnikov, vyšetrovateľov, dátových vedcov, analytikov a iných špecialistov, pracujúcich spoločne na transformácii prebiehajúceho boja proti počítačovej kriminalite. Prezentácia poukáže na hlavné zameranie činnosti DCU, s konečným cieľom prispieť k ochrane zákazníkov v súlade s jednotnou stratégiou bezpečnosti spoločnosti Microsoft, a demonštruje ako sú unikátne poznatky a informácie získané z jednotlivých operácií DCU zakomponované do cloudovej infraštruktúry Microsoftu a súvisiacich služieb, čo v konečnom dôsledku zvyšuje ich bezpečnosť a má pozitívny vplyv na ochranu zákazníkov a ich dát.
 
09:55
Emil Fitoš, Atos IT Solutions and Services na Slovensku a v Českej republike
Aktuálne výzvy a riziká v procese informatizácie slovenskej spoločnosti
Emil Fitoš
Atos IT Solutions and Services na Slovensku a v Českej republike
Rok, ktorý ubehol  od ostatnej konferencie ITAPA, podstatným spôsobom zmenil tvár informatizácie na Slovensku. Po hektickom roku 2015 nastal všeobecný útlm v príprave a štartovaní nových projektov. Vláda, ktorá vzišla z marcových volieb si stanovila priority, v ktorých sa protagonisti  informatizácie na Slovensku ešte nejakú dobu zrejme budú hľadať. Zmenil sa aj spoločenský diškurz k informatizácii. Do diskusie sa zapojilo množstvo predstaviteľov  odbornej verejnosti, čo prinieslo na jednej strane kreatívne podnety a smerovanie k väčšej transparentnosti, na druhej strane sa tým zvýšili nároky na beztak poddimenzované  a kvalitatívne nedostačujúce administratívne kapacity. Tá časť diskusie, ktorá je zrozumiteľná pre médiá, má zväčša kritický charakter, čo sťažuje získanie politickej podpory.  Pred komunitou, ktorá má záujem, aby sa informatizácia stala jedným z nástrojov rozvoja spoločnosti, stoja výzvy, ktorých súčasťou bude, takmer určite zmena pohľadu na elektronické služby, nové definovanie cieľových skupín a toho, čo je pre nich atraktívne, ako aj rozumná miera prijímanie rizík pri inováciách.

10:05
Dagmar Ceľuchová Bošanská, Alistiq
Koncept „Moje dáta“
10:20
Coffee-break
10:50
Inšpirácie pre eGovernment /10:50 - 12:30 miestnosť London/
10:55
William McCluggage, nezávislý poradca v oblasti technologických a podnikateľských zmien pre štátne rezorty a súkromné spoločnosti
Demystifikácia digitálnych služieb - dôležitosť získania podpory a akceptácie od užívateľov
William McCluggage
nezávislý poradca v oblasti technologických a podnikateľských zmien pre štátne rezorty a súkromné spoločnosti
Termín „digitálna transformácia“ je fráza, ktorá sa čoraz častejšie používa vo všetkých obchodných odvetviach, vrátane čoraz vyššieho počtu úradov verejnej správy a tento termín takmer nahradil „eGovernment“. Vo svojej najjednoduchejšej forme zahrńa redizajn webového rozhrania občanom, skutočná digitálna transformácia však znamená oveľa, oveľa viac. Pomáha uskutočňovať ďalekosiahle zmeny v zákulisných funkciách ako sú verejné obstarávanie, financie, HR a IT, a čo je pravdepodobne dôležitejšie, ak je správne uskutočnená, môže radikálne zlepšiť funkčnosť služieb a skúsenosť občana so štátnou správou.  
Prezentácia sa bude venovať digitálnej transformácii z pohľadu odborníka. Pomôže demystikovať termín tým, že popíše, ako vznikla digitálna transformácia v britskej a írskej štátnej správe. Bill McCluggage bol vysoko postavený funkcionár v oboch štátnych správach a pomáhal uskutočniť viacero iniciatív digitálnej transformácie, v prezentácii tak poskytne náhľad na niektoré nástrahy ako aj faktory úspechu projektov digitálnej transformácie.

11:10
Dalibor Král, SEVITECH
Michal Klaučo, Slovenská agentúra životného prostredia
Register priestorových informácií
Dalibor Král
SEVITECH
Michal Klaučo
Slovenská agentúra životného prostredia
Register priestorových informácií (RPI) predstavuje jednotný a údajový zdroj priestorových informácií, ktoré sú v súlade so štandardami a pravidlami pre budovanie infraštruktúry na podporu environmentálnych politík. Cieľom je vytvoriť integračné rozhranie pre existujúce zdrojové registre poskytovateľov priestorových informácií, vzájomne prepojiť s eGoverment službami. RPI je systém na plnenie povinnosti vyplývajúcich z legislatívy v oblasti priestorových údajov – metaúdaje a vyhľadávacie služby. RPI kvalifikuje jednotlivé priestorové informácie a štandardizuje vo vzťahu k európskym právnym normám.
 
Jiří Laciga
CCA Group
Cieľom pilotného projektu implementovaného v Českej republike je  zrýchliť a zjednodušiť spracovanie spisov na súdoch. Tiež zjednodušiť sudcom prístup k informáciám v spisoch  pri zvyšujúcich sa požiadavkach na bezpečnosť. Aká bola história vývoja systémov na Ministerstve Spravodlivosti ČR? Aké použili princípy a smery  pri ich implementácii? Aké komplikácie sú spojené s elektronizáciou procesov? Toto všetko sa dozviete v prezentácii spoločnosti CCA Group a.s., ktorá je hlavným dodávateľom software pre rezort spravodlivosti od roku 1995 a ktorá tiež projekt realizovala. Výsledkom je skutočnosť, že elektronický spis prináša rýchlejšie vybavovanie  súdných sporov, zníženie počtu pracovných síl na vybavovanie stále narastajúcej agendy a nepochybne i zníženie nákladov súdov vynaložených na tlač dokumentov a obálok, ak je spis vedený len v  elektronickej podobe.
 
V prezentácii sa budem venovať nasledovnému:

•    Predstavenie ENISA
•    Technologické trendy a hrozby kybernetickej bezpečnosti
•    Mapa ohrození vytvorená v ENISA
•    SMART prostredie
•    Zabezpečenie IoT
•    Budúce výzvy

11:48
Miloslav Hečko, Generálna prokuratúra SR
eGovernment - rok prevádzky v prostredí prokuratúry
Miloslav Hečko
Generálna prokuratúra SR
Skúsenosti s ročnou prevádzkou OPIS projektu  "Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR" potvrdzujú, že občania si postupne zvykajú využívať eID kartu na podávanie žiadostí o výpis z registra trestov ako aj na podanie elektronického trestného oznámenia.  Centralizované riešenie nasadené v Dátovom centre Ministerstva Financií SR umožnilo skvalitniť aj internú elektronickú komunikáciu v rámci prokuratúr, vytvárať elektronický prokurátorský spis s možnosťou pripojenia policajných a súdnych systémov.
 
11:58
Ján Hargaš, Slovensko.Digital
Dva pohľady na informatizáciu
Ján Hargaš
Slovensko.Digital
Pohľad do histórie: pred rokom predniesol prezident SR kritický prejav o stave informatizácie. Zmenilo sa za 12 mesiacov niečo? Pohľad do budúcnosti: aké výzvy čakajú na aktérov informatizácie v roku 2017? Aké poučenia si vieme zobrať z minulosti a zo zahraničia?
 
12:23
12:30
OBED / Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatýErb.sk 2016
13:30
SEKCIA 3
Efektívna verejná správa /13:30 - 15:15 miestnosť London I+II/
Efektivita nie je len o sume za obstaranie a prevádzku aplikácií a služieb, ale jej veľká časť spočíva v ich využívaní. Ak je niečo komplikované a pre užívateľa nezrozumiteľné, tak to nepoužíva. A ak to používať musí, stojí ho to priveľa času a námahy. V jednom aj druhom prípade je taká služba neefektívna a nie je dobrá. Čo robiť, aby elektronické služby a aplikácie boli pre ľudí zrozumiteľné, ľahké na používanie a obľúbené? 
13:30
Adela Danišková, Ministerstvo vnútra SR
Operačný program Efektívna verejná správa
14:05
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Predpoklady pre zavedenie udržateľných zmien vo fungovaní verejnej správy
Ivan Mikloš
bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Prečo je efektívna verejná správa nevyhnutným predpokladom prosperity.
Prečo sú reformy vo verejnej správe pomalšie a tažšie ako v iných oblastiach a aké sú predpoklady úspešnej reformy v tejto oblasti.
Ako sa dá zabezpečiť (ak vôbec), aby boli reformy vo verejnom sektore efektívne.
 
Pavel Hrabě
Bizzdesign
Architektúra úradov / Enterprise Architektúra vo verejnej správe Českej republiky je využívaná niekoľkými rôznymi spôsobmi. Najširšie využitie EA slúži na kontrolu ICT projektov na základe Uznesenia vlády ČR 889/2016 a projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov. Súbežne vzniká tzv. Národný architektonický plán, ako súhrn architektonických modelov centrálnych prvkov eGovernmentu SR a postupne pribúdajúcich modelov jednotlivých úradov centrálnej štátnej správy aj územnej samosprávy. Enterprise Architektúra slúži (a naďalej bude slúžiť) nielen k navrhovaniu lepších ICT projektov, ale tiež ako základ a východisko ďalších manažérskych metód verejnej správy, najmä riadenia katalógov služieb, optimalizácii procesov, riadenia kvality a výkonnosti verejnej správy.

14:35
User eXperience nadobúda dôležitosť a to nie len v komerčnom svete. Priblížime niekoľko pohľadov na dôležitosť UX v systémoch vytvorených pre občana a krátko pomenujeme hlavné príležitosti a úskalia pri navrhovaní a vytvorení aplikácie s dobrým UX určenej pre širokú verejnosť.

14:45
Filip Bednárik, essential data
Justičné štatistiky a podpora rozhodovania
Filip Bednárik
essential data
Verejný sektor generuje množstvo dát, ktoré môžu byť použité ako podklad pre rozhodovanie naprieč rezortmi – a aj pre privátnu sféru. Častou výzvou je toto veľké množstvo údajov zozbierať, spracovať a vhodne prezentovať v relevantných štatistických výstupoch. Náročnosť tejto úlohy vyplýva aj z toho, že výber adekvátneho zdroja, príprava údajov, ich čistenie a vytvorenie reportu pre špecifikovaný pohľad môže byť zdĺhavý a neintuitívny proces.

V rezorte spravodlivosti sú významným zdrojom informácií súdne štatistiky. Ich zlepšovanie a rozvoj bol súčasťou projektu rozvoja elektronických služieb súdnictva. V príspevku predstavíme riešenie, ktoré dokáže v reálnom čase produkovať požadované výstupy nad miliónmi záznamov v priebehu niekoľkých sekúnd.
Pri riešení sme kládli veľký dôraz na používateľskú prístupnosť a prívetivosť rozhrania. Jednoduchým použitím, bez rozsiahlych technických znalostí, sú informácie z rezortu spravodlivosti a reporty z ročenky dostupné na jednej stránke. K dispozícii je aktívna pomoc používateľom. Vytvorené štatistické výstupy je možné tlačiť a exportovať do štandardných formátov. Implementované riešenie dokáže v reálnom čase generovať požadované reporty, ktoré sa používajú nielen pre potreby analytického centra MSSR, ale aj ako podpora pri rozhodovaní odbornej i laickej verejnosti.

 
14:55
Ako čo najlepšie využiť nové programové obdobie? /13:30 - 15:15 miestnosť London III/
IT projekty nájdeme vo všetkých operačných programoch programového obdobia EÚ 2014-2020. Najväčšia finančná alokácia, zhruba 1,1 miliardy eur, je určená pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Panel predstaví aktuálny stav implementácie tejto PO7 OPII, kľúčové programové dokumenty, koordinačný mechanizmus s OP Efektívna verejná správa, dôležité väzby na nedávno schválenú NKIVS a ďalšie dôležité informácie - priamo z úst zástupcov
Sprostredkovateľského orgánu pre PO7 OPII na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
13:30
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodné slovo
Milan Ištván
Partnerstvá pre prosperitu
13:35
Peter Čmiko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štandardný stav PO 7 OPII
Peter Čmiko
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13:45
Peter Macho, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Zmeny vo finančnom riadení Priorinej osi 7 Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra
Peter Macho
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13:55
Lenka Capoušková, První certifikační autorita
Július Lintner, DTCA
Nové produkty a služby Certifikačnej Autority I.CA v zmysle pravidiel eIDAS
Lenka Capoušková
První certifikační autorita
První certifikační autorita, a.s. (I.CA) se jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb dle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise dne 1.7.2016, v souladu s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru č. 910/2014 – zkráceně nařízení eIDAS, stala kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

V souvislosti s touto změnou I.CA realizovala řadu technických opatření pro zajištění souladu jí poskytovaných služeb s evropskými normami, které upravují především vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis a elektronickou pečeť a vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek.

Zároveň se I.CA také soustředila na vývoj nových produktů a služeb, které nařízení eIDAS přináší. Jedná se zejména o klientské aplikace a technologické komponenty pro vytváření elektronických podpisů v souladu s rozhodnutím Komise (EU) 2015/1506  CAdES,PAdES a XAdES.

Dále se I.CA zaměřila na realizaci on-line služeb pro ověřování platnosti elektronického podpisu dokumentů a dat.

 
14:05
Kybernetická bezpečnosť /13:30 - 15:15 miestnosť Berlin/
Ako zabezpečiť aby bola cybersecurity kľúčovou vládnou prioritou: príklady z praxe
Ekonomické aspekty zabezpečenia kybernetického priestoru
 
13:30
Rastislav Janota, Národný bezpečnostný úrad
Úvodné slovo
Rastislav Janota
Národný bezpečnostný úrad
Peter Kočík
Fortinet
Dôležitosť bezpečnosti súčasných industriálnych (SCADA/ICS) systémov a kritickej infraštruktúry by mala byť samozrejmosťou. Ale je tomu naozaj tak?

Dolezite aspekty kybernetickej bezpecnosti, ako na ne nezabudnut pri jej budovani a prevadzke. Porozpravame sa o novych hrozbach a protiopatreniach s prihliadnutim na technologie, ludi a procesy.

V poslednom čase sú práve informácie a dáta to najcennejšie čo vieme v rámci dnešnej doby stratiť. ESET ako globálny hráč v segmente IT bezpečnosti samozrejme reaguje na hrozby dnešného sveta. Okrem klasických metód ochrany v podobe antivírusu pridáva do svojho portfólia aj iné nástroje na zvýšenie informačnej bezpečnosti. Jedným z takých je práve DESLOCK+ , ktorý ma pomocou šifrovania chrániť citlivé údaje pred zneužitím. Čo všetko Deslock+ dokáže a ako pracuje si spoločne priblížime v tejto prednáške.

Porovnanie rôznych metód zabezpečenia osobných údajov podľa platných právnych predpisov slovenské republiky a Európskej únie.

Príspevok poukáže na požiadavku Nariadenia zabezpečiť vymazanie/zabudnutie údajov z informačných systémov na základe požiadavky dotknutej osoby. Zdanlivo jasná požiadavka môže mať fatálne procedurálne a technické dopady na prevádzkovateľov informačných systémov. Je scenár typu „denial of service“ v dôsledku tejto požiadavky utopistický?

Zsolt Géczi
Fortinet
Máte Vašu sieť naozaj pod kontrolou? Útoky a narušenia sú iba otázkou času, preto budte už dnes pripravený odhaliť ich pomocou lepších nástrojov na monitorovanie a ochranu Vašej sieťovej infraštruktúry.

Ako zabezpečiť aby bola cybersecurity kľúčovou vládnou prioritou: príklady z praxe
Ekonomické aspekty zabezpečenia kybernetického priestoru

Zuzana Valková, Nezávislý inštitút ochrany súkromia
Jaroslav Šmíd, Národný bezpečnostný úrad, ČR
Steve Purser, ENISA
 
15:15
Prestávka
15:25
Európa na rázcestí: Ktorou cestou sa vyberieme? /miestnosť London I+II/
15:25
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Európa na rázcestí: Ktorou cestou sa vyberieme?
Ivan Mikloš
bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Čo sa stalo a prečo?
Ekonomické pozadie súčasnej krízy hodnôt a dôvery a nárastu populizmu, izolacionizmu, nacionalizmu, xenofóbie a antisystémových hnutí.
Ako sa globálna ekonomická kríza, ale najmä spôsob, akým bola vyriešená, podieľala na vzniku dnešnej situácie.
Absencia lídrovstva, veľa politikov, málo štátnikov.

Čo treba urobiť a aké sú alternatívy?
Riešenia a pseudoriešenia súčasnej situácie.
Akú Európsku úniu potrebujeme?
Kde sa nachádza a kde skončí Slovensko?

15:45
Výročný okrúhly stôl /15:45- 17:00/
Pozvaní hostia: Zdenko Böhmer (Hewlett Packard Enterprise), Emil Fitoš (ATOS), Pavol Frič (DITEC), Ľubor Illek (Slovensko.Digital), Rastislav Janota (Národný bezpečnostný úrad SR), Mário Lelovský (ITAS), Norbert Molnár (NASES), Milan Muška (ZMOS), Denisa Saková (Ministerstvo vnútra SR)

17:00
Slávnostné ukončenie kongresu a TOMBOLA
Program na stiahnutie


Bronzoví partneri
 • allexis
 • asep_final-xeroxred
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • qbsw
 • sevitech
 • SOFTEC - logo - CMYK
Mediálni partneri
 • logo TA3 3D_mensie
  • sita2
 • radio+rtvs
 • zivesk
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • 00_ENERGIE_PORTAL_lezate
Technická realizácia
S podporou