• English
SVK
ENG

OpenData a vytváranie transparentnosti spoločnosti

25.10.2011, 16:00 / Prednáška

Spoločnosť, v ktorej žijeme, stále obmedzuje prístup k istým typom informácií. Niektoré utajuje a k iným reguluje prístup. Procesy, ktoré v spoločnosti prebiehajú, tak nie sú transparentné, čím je znemožnená ich efektívna kontrola, kritika a optimalizácia verejnosťou. Zároveň takto veľká časť tvorivého potenciálu spoločnosti zostáva nevyužitá. Východiskom pre využitie tohto potenciálu je zdieľanie a rovnocenný prístup k informáciám pre všetkých občanov a rozvíjanie nástrojov širokej občianskej participácie na rôznorodých spoločenských procesoch. Prvým krokom je sprístupnenie všetkých informácií, ktorými disponuje verejná správa, občanom. Projekt OpenData ponúka možnosť informácie zhromažďovať, triediť a vyhodnocovať a tým zabezpečiť transparentnosť na úrovni verejnej správy. Transparentnú verejnú správu musia doplniť inštitúcie umožňujúce čo najširšiu občiansku participáciu. Základné jednotky umožňujúce participáciu a inklúziu občanov – participatívne komunity – zabezpečia transparentnosť spoločnosti zdola. Participatívne komunity sú otvorené pre každého a spolupracujú, preto u nich nevzniká potreba utajovať „interné“ informácie. Úspešná participatívna komunita má schopnosť samoreprodukcie a samosprávy a potenciál multiplikovať sa – facilitovať vznik ďalších. Môže zabezpečovať výrobu, vytvárať znalostné databázy, ponúkať vzdelávanie, rozvíjať kultúru a tak ďalej. Projekt OpenData dokáže mapovať dodávateľský potenciál a jeho nasadenie na potreby obyvateľov a transparentne namapovať zdroje na konkrétneho realizátora. Transparentnosť a efektivitu spoločenských procesov je možné zvýšiť aj zmenou v otvorenosti rôznorodých spoločenských subjektov navzájom a zmenou vnútornej štruktúry komunikácie, samosprávy a prerozdeľovania. Zmena smerom k otvorenosti spoločenských procesov umožní začleniť aj doteraz vylúčené skupiny obyvateľstva a odľahčí tak verejné zdroje. Namiesto odčerpávania verejných zdrojov sa vylúčení stanú produktívnymi členmi spoločnosti a prispejú k jej rozvoju. IT participatívna komunita je prototyp participatívnej komunity, ktorý sa dokáže sám financovať a overiť koncept otvorenej komunikácie a samoreprodukcie. V súčasnosti pracuje na vývoji a implementácii IT nástrojov zabezpečujúcich transparentnosť (projekt OpenData) a širokú občiansku participáciu (projekt Participatívny strom). Projekt Participatívneho stromu sa začal implementovať na úrovni miest ako elektronická infraštruktúra pre participatívne rozpočty. Kombinácia projektu OpenData a Participatívny strom dokáže zabezpečiť pre štát, samosprávy a participatívne komunity vzájomné transparentné vykazovanie obchodu, práce, prerozdeľovania a výmenu informácií a služieb. Môže tak prispieť k transparentnosti spoločenských procesov, využitiu skrytého potenciálu v spoločnosti, zníženiu spoločenských nákladov spôsobovaných korupciou, neefektívnosťou a spoločenskou exklúziou.

Prednášajúci:
Gabriel Lachmann


Vybrané prednášky


Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou
UPVSR_logo   logo OPII_ESIF  logo_nases