• English
SVK
ENG

Katastrálny portál - kataster nehnuteľností SR na internete

19.10.2004, 15:00 / Prednáška

Katastrálny portál SR vznikol za spolupráci štátneho a súkromného sektoru v zmysle nariadenia Vlády SR č. 540/2002. Katastrálny portál umožňuje autorizovaný prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra a získať súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie. Práca v systéme je postavená na hierarchickom menusystéme skombinovanom s grafickým znázornením katastrálnej mapy. Na základe vstupných údajov sú tak pre používateľa systému vygenerované výstupy preddefinovanými zostavami, alebo sú informácie zobrazované na mape s možnosťou interaktívneho približovania, či vzďaľovania pohľadu. Zobrazené informácie možno vytlačiť alebo uložiť na pevný disk počítača. Z hľadiska údajovej základne ide o najrozsiahlejší projekt verejnej správy a je jedným z príspevkov vlády na ceste ku E-governmentu. V systéme je niekoľko desiatok miliónov informácií o pozemkoch, ich vlastníkoch a právnych vzťahoch k nim, vrátane ich grafického znázornenia. Projekt bol vypracovaný a spustený do pilotnej prevádzky za štyri mesiace vrátane testovania. Už prvé skúsenosti ukázali, že ciele očakávané od aplikácie sú plnené. Príspevok predstavuje katastrálny portál z pohľadu histórie jeho vzniku, vytvorenia aplikácie, údajov katastra nehnuteľností vstupujúcich do systému, prevádzkovania a administrácie portálu, prvých skúseností a ďalšieho rozvoja z hľadiska krátkodobého a dlhodobého.

Prednášajúci:
József Kvarda
Bronzoví partneri
 • logo_ALAM_horizontalne_large
 • allexis
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • ibmpos_black-1 [Converted]
 • icz
 • Palo Alto Networks
 • sevitech
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • logo TA3 3D_mensie
  • sita2
 • radio+rtvs
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou